Tractatus De matrimonio ad Robertum

Název: Tractatus De matrimonio ad Robertum
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2018, roč. 23, č. 1, s. 49-63
Rozsah
49-63
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of this article is to provide the Czech translation of a treatise of M. Jan Hus which was written (together with another six tractates) during his stay in Constance's jail. M. Jan Hus was asked by one of the gaolers named Robert to write something about marriage and marital status in general. In his treatise De matrimonio Hus gives instructions to Robert about what the marriage is, what the marriage was established for (by God), what are the main important reasons for getting married etc. Introduction preceding the translation of the Latin text is dedicated to a question how is the position of this tractate among the other treatises of Constance, and when this tractate was written. Furthermore there's shortly outlined its content, importance of this topic in Hus' work and its significance.
Note
This article was supported by Czech Science Foundation grant no. GA17-15433S "Jan Hus a husitská literatura pro 21. století".
Reference
[1] Bartoš, F. M., & Spunar, P. (1965). Soupis pramenů k literární činnosti Jana Husa a Jeronýma Pražského. Praha: Historický ústav ČSAV.

[2] Erben, K. J. (Ed.). (1868). Mistra Jana Husi Sebrané spisy české (Vol. III). Praha.

[3] Flaccius Illyricus, M. (Ed.). (1558). Ioannis Hus et Hieronymi Pragensis, confessorum Christi Historia et Monumenta (Vol. II.; f. 100r–104v). Norimbergae: Officina Ioannis Montani & Ulrici Neuberi [retrieved 23.04.2018 from http://knihomol.phil.muni.cz/dl/oldbooks/monumentorvm-ioannis--hvs-1558].

[4] Flajšhans, F. (1898). Přízvučné veršíky Husovy. Časopis Českého muzea, 72, 230–233.

[5] Flajšhans, F. (1934). Traktáty Husovy a Kronika Vavřincova. Listy filologické, 61, 54–66.

[6] Král, J. (1893). O prosodii české. Listy filologické, 20, 60–62.

[7] Král, J. (1898). Přízvučné verše Husovy. Listy filologické, 25, 365–384.

[8] Krmíčková, H., & Nechutová, J. et al. (Eds.). (2016). Magistri Iohannis Hus Constantiensia. Turnhout: Brepols.

[9] Mistr Jan Hus: Drobné spisy české (1985). (Magistri Iohannis Hus Opera omnia, IV; pp. 297–311). Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd [ed. J. Daňhelka].

[10] Molnár A. (1958). Hus' De matrimonio and Its Waldensian Version. Communio Viatorum, 1(2–3), 142–157.

[11] Molnár, A. (1959). Husův kostnický spisek De matrimonio a jeho valdenské zpracování. Listy filologické, 82(1), 86–91.

[12] Nováková J. (1966). Staročeský hexametr s přihlédnutím k hexametru novočeskému. In J. Levý (Ed.), Teorie verše (Vol. I; Spisy Filosofické fakulty University J. E. Purkyně, 107; pp. 195–201). Brno: Universita J. E. Purkyně.

[13] Novotný V. (Ed.). (1920). M. Jana Husi korespondence a dokumenty. Praha: nákladem Komise pro vydávání pramenů náboženského hnutí českého.

[14] Svoboda, M. (Transl.), & Flajšhans, V. (preface and annotation). (1904). Mistra Jana Husi sebrané spisy, sv. V: Spisy české (Vol. 2). Praha: nákladem Jos. R. Vilímka.

[15] Vidmanová-Schmidtová, A. (1965). Husovy hexametry. Listy filologické, 88, 158–175.

[16] Walther, H. (Ed.). (1959). Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris Latinorum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

[17] Walther, H. (Ed.). (1963). Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi, Teil 1: A‒E. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.