Několik poznámek ke konkurenci vidů: Ráno jsem vstal vs. Ráno jsem vstával

Název: Několik poznámek ke konkurenci vidů: Ráno jsem vstal vs. Ráno jsem vstával
Variantní název:
  • Some remarks on the aspectual concurrence: Ráno jsem vstal vs. Ráno jsem vstával
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 15-29
Rozsah
15-29
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this article the author proposes to use the Czech National Corpus to investigate the use of the factual imperfective in comparison with the perfective aspect in a very specific context, but at the same time frequent, because of common use: ráno jsem vstával (a) vs vstal (a) 'the / this morning I got up'. The results show that the perfective is used predominantly in sequences of events and the factual imperfective in argumentative discourses (in both cases in the measure of 80%). While the exceptions are functional for the imperfective in the narration, the presence of the perfective in the argumentative contexts appears random and testifies to the existence of a "gray area" in which the aspects are almost interchangeable.
Reference
[1] Berger, Tilman. 2013. Ungewöhnliche Verwendungen des Aspekts im Tschechischen: der imperfektive Aspekt in Handlungssequenzen, Zeitschrift für Slawistik. 58(1), s. 31–42.

[2] Dickey, Stephen M. 2000. Parameters of Slavic aspect. A cognitive approach, Stanford: CSLI Publ..

[3] Eckert, Eva. 1985. Aspect in repetitive contexts in Russian and Czech. In: Flier, Michal S. – Timberlake, Alan, eds. The scope of Slavic aspect. Columbus: Slavica, s. 169–180.

[4] Esvan, François. 2000. Ke střídání vidu při vyprávění v češtině. In: Gramatika & Korpus 2012, Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 1–6.

[5] Esvan, François. 2006. Historický prézens v současné češtině: možnosti a meze jeho jazykových a komunikativních funkcí. In: Štícha, František, ed. Možnosti a meze české gramatiky. Praha: Academia, s. 226–248.

[6] Esvan, François. 2010. Notes sur l’usage de l’aspect verbal dans les subordonnées temporelles au passé en tchèque. In: Bertolissi, Sergio – Salvatore, Roberta, eds. Forma formans. Studi in onore di B. A. Uspenskij. Napoli: D’Auria Editore, s. 179–191.

[7] Esvan, François. 2011. K vidové opozici u českých verb dicendi. Korpus-Gramatika-Axologie, 3, s. 45–56.

[8] Esvan, François. 2015. Aspectual opposition in the different contexts of the historical present in Czech. In: Benacchio, Rosanna, ed. Verbal Aspect: Grammatical Meaning and Context. München – Berlin – Washington/D.C: Verlag Otto Sagner, s. 211–216.

[9] Esvan, François. 2017. Vid a čas v kontextu, In: Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana, eds. Nový encyklopedický slovník češtiny N–Ž. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 1988–1991.

[10] Forsyth, James. 1970. A grammar of aspect. Usage and meaning in the Russian verb. Cambridge: Cambridge University press.

[11] Grønn, Atle. 2003. The Semantics and Pragmatics of the Russian Factual Imperfective. Oslo, Ph.D. dissertation, University of Oslo.

[12] Grønn, Atle. 2008. Imperfectivity and complete events. In: Josephson, Folke – Söhrman, Ingmar, eds. Interdependence of Diachronic and Synchronic Analyses. Amsterdam: John Benjamins, s. 149–165.

[13] Chlumská, Lucie. 2011. Kdo to přeložil, nebo Kdo to překládal? Několik poznámek ke konkurenci vidů v češtině a jejich anglickým ekvivalentům. In: Korpusová lingvistika Praha 2011, 1. sv. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[14] Kopečný, František. 1962. Slovesný vid v češtině, Praha: Nakladatelství ČSAV.

[15] Mathesius, Vilém. 1938. O konkurenci vidů v českém vyjadřování slovesném. Slovo a slovesnost. 4(1), s. 15–19.

[16] Rassudova, Olga. 1984. Aspectual usage in modern Russian. Moskva: Ruský jazyk.

[17] Sémon, Jean-Pierre. 2008. Des imperfectifs prétérits étranges… In: Guiraud-Weber, Marguerite – Roudet, Robert – Zaremba, Charles, eds. Etudes offertes à Marguerite Guiraud-Weber. Aix-en-Provence: PUP, s. 305–315.

[18] Štícha, František. 2013. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.

[19] Stunová, Anna. 2004. A contrastive Analysis of Russian and Czech Aspect: Invariance vs. Discourse. Amsterdam, Ph.D. dissertation, University of Amsterdam.

[20] SYNv3 Český národní korpus - SYNv3 [online]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. [cit. 30.03.2018], dostupné z: http://www.korpus.cz

[21] SYN2009PUB Český národní korpus - SYN2009PUB [online]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha [cit. 30.03.2018], dostupné z: http://www.korpus.cz

[22] SYN2015 Český národní korpus - SYN2015 [online]. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha [cit. 30.03.2018], dostupné z: http://www.korpus.cz