[Bartoň, Josef. Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)]

Název: [Bartoň, Josef. Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 103-104
Rozsah
103-104
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bartoň, Josef. Klasická staroslověnština: (učebnice s čítankou). První vydání. Praha: KLP, 2017. vii, 83 s. ISBN 978-80-87773-49-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bartoň, Josef. 1999. Uvedení do klasické staroslověnštiny. Praha: Karolinum.

[2] Horáček, Filip – Chlup, Radek. 2012. Učebnice klasické řečtiny. Praha: Academia.

[3] Kurz, Josef. 1969. Učebnice jazyka staroslověnského. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[4] Večerka, Radoslav. 1984. Staroslověnština. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[5] Vajs, Josef (ed.). 1935a. Evangelium sv. Matouše (text rekonstruovaný). Praha: Česká akademie věd a umění.

[6] Vajs, Josef (ed.). 1935b. Evangelium sv. Marka (text rekonstruovaný). Praha: Slovanský ústav.

[7] Vajs, Josef (ed.). 1936a. Evangelium sv. Lukáše (text rekonstruovaný). Praha: [Česká akademie věd a umění].

[8] Vajs, Josef (ed.). 1936b. Evangelium sv. Jana (text rekonstruovaný). Praha: Akademie velehradská.

[9] Vondrák, Václav. 1925. Církevněslovanská chrestomatie. Brno: A. Píša, Píšovy vědecké příručky.

[10] Vondrák, Václav – Bartoň, Josef. 2003. Vokabulář klasické staroslověnštiny. Praha: KLP – Koniasch Latin Press.