[Martínek, Libor a kol. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost ; Teplan, Dušan (ed). Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda]

Název: [Martínek, Libor a kol. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost ; Teplan, Dušan (ed). Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 106-107
Rozsah
106-107
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Martinek, Libor a kol. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost = Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski - historia i współczesność. Překlad Katarzyna Cupała a Klára Machová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2015. 297 s. ISBN 978-80-7510-173-0.
Teplan, Dušan, ed. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Vydanie prvé. V Nitre: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. 261 s. ISBN 978-80-558-0993-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.