Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty

Název: Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty
Variantní název:
  • Franc, a short story by Neruda: the romantic contexts of a realistic sketch
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 47-59
Rozsah
47-59
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with Franc, a short story written by Jan Neruda. The literary text was published in the journal Lumír (1861) and then as a part of the book Arabesky (1864). In the context of Czech literary history, it represents the realistic and autobiographical modes of writing. At the same time, though, the plot and the same key themes of this short story follow the romantic tradition of the first half of the 19th century which can be found in both Czech and German literature.
Reference
[1] GRILLPARZER, Franz. 1980. Der arme Spielmann (Berlin – Weimar: Aufbau Verlag).

[2] NĚMCOVÁ, Božena. 1975. "Chudí lidé", in Vybrané spisy Boženy Němcové I. Babička a jiné obrazy ze života (Praha: SNKLHU), s. 345–418.

[3] NERUDA, Jan. 1861. "Obrázky ze života pražského", Lumír 11, 1861, č. 21, 23. 5. 1861, s. 479–482.

[4] NERUDA, Jan. 1952. Arabesky (Praha: Československý spisovatel).

[5] NERUDA, Jan. 1957. "Škodlivé směry", in Literatura I (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 90–99.

[6] TYL, Josef Kajetán. 1961. "Bláznivý houslista", in Novely a arabesky II (Praha: SNKLHU), s. 121–138.

[7] TYL, Josef Kajetán. 1974. "Cikán houslista", in Novely a arabesky III (Praha: Odeon) s. 71–84.

[8] BACHMAIER, Helmut. 1986. Franz Grillparzer: Der Arme Spielmann. Erläuterungen und Dokumente (Stuttgart: Phillip Reclam jun).

[9] BALAJKA, Bohuš. 1995. Přehledné dějiny literatury I (Praha: Fortuna).

[10] BÍLEK, Petr A. – PAPOUŠEK, Vladimír. 2011. Cosmogonia. Alegorické reprezentace všeho (Praha: Akropolis).

[11] DOLEŽEL, Lubomír. 2003. Heterocosmica: fikce a možné světy (Praha: Karolinum).

[12] FOŘT, Bohumil. 2014. Fikční světy české realistické prózy (Praha: Akropolis).

[13] HAMAN, Aleš. 1968. Neruda prozaik (Praha: Odeon).

[14] HRDINA, Martin. 2015. Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891 (Praha: Academia).

[15] JANÁČKOVÁ, Jaroslava. 1998. "Jan Neruda", in Janáčková, J., Holý, J., Lehár, J., Stich, A. Česká literatura od počátků k dnešku Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 281–292.

[16] JUSTL, Vladimír. 1964. "O jednom motivu. Ke genezi prózy Jana Nerudy U tří lilií". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada D 11, s. 73–78.

[17] KIENBERGER, Vilém. 1864. "Obrázky literární". Národ 2, 29. 6., přetištěno in Novotný, M. (ed.), Život Jana Nerudy IV (Praha: Československý spisovatel), s. 385–388.

[18] KREJČÍ, Karel. 2014. "Fyziologická črta v české literatuře", in Literatura a žánry v evropské dimenzi (Praha: Euroslavica), s. 496–507.

[19] MACHALA, Luboš – PETRŮ, Eduard (eds.). 1994. Panorama české literatury (Praha: Rubico).

[20] MACHALA, Luboš – PETRŮ, Eduard (eds.). 2005. Gedichte (Stuttgart: Philip Reclam jun).

[21] MOCNÁ, Dagmar. 2012. Záludný svět Povídek malostranských (Praha: Academia).

[22] NOVÁK, Arne. 1936–1939. Přehledné dějiny literatury české (Olomouc: R. Promberger).

[23] POHORSKÝ, Miloš. 1961. "Jan Neruda", in Česká literatura 19. století III (Praha: Nakladatelství Československé akademie věd), s. 139–188.

[24] POLÁK, Josef. 1990. Česká literatura 19. století (Praha: Státní pedagogické nakladatelství).

[25] PRAŽÁK, Albert. 1907. "Arabesky a jiné prózy", in Literatura česká devatenáctého století III/2 (Královské Vinohrady: J. Laichter), s. 386–398.

[26] TUREČEK, Dalibor. 2000. "Nerudův Papoušek, aneb konfrontace narativních modelů". Česká literatura 48, s. 617–623.

[27] VODIČKA, Felix. 1969. "Poznání skutečnosti v Povídkách malostranských. K otázce Nerudova realismu", in Struktura vývoje (Praha: Odeon), s. 177–192.