Rozhovor s Asunntou Verrone a Peterem Nicklem

Název: Rozhovor s Asunntou Verrone a Peterem Nicklem
Přispěvatel
Cacková, Radka (překladatel)
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2010, roč. 11, č. 1,
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve dnech 8. až 11. dubna proběhl v severoněmeckém Hannoveru druhý Festival filosofie, tentokrát na téma "Člověk – příroda – technika". Tradice pořádání filosofických festivalů vznikla před několika lety v italské Modeně a rozšířila se do několika evropských měst. Idea festivalu v sobě spojuje filosofickou konferenci a popularizační akce s přesahy do jiných oborů. Festival tak není určen k prezentaci nových vědeckých výsledků, ale spíše k hledání role filosofie ve společnosti a k prohloubení jejího vlivu na problémy dneška. Festival filosofie se tak vrací k původnímu významu tohoto slova jako oslavy. Téma festivalu "Člověk – příroda – technika" bilancuje desetileté výročí výstavy Expo 2000, jež se tehdy konala v Hannoveru. V souvislosti s touto výstavou se dostalo do popředí také téma urbanity. To znamená, že kromě celé řady přednášek pohybujících se okolo tématu strategie trvalosti, proběhlo také několik přednášek na téma architektury. Hlavním řečníkem festivalu byl známý architekt a urbanista prof. Albert Speer, ml. V následujícím textu vám přinášíme rozhovor se spoluorganizátory festivalu Asunntou Verrone a Peterem Nicklem.