Společenské vědy ve vzdělávání (25.–26. 4. 2012)

Název: Společenské vědy ve vzdělávání (25.–26. 4. 2012)
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2011, roč. 12, č. 2,
  • ISSN
    1212-9097
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
II. mezinárodní vědecká konference s oborově didaktickým zaměřením navazuje na konferenci "Výchova k občanství pro 21. století" pořádanou v roce 2008 v Olomouci a následná oborově didaktická symposia v Dolních Dunajovicích pořádaná Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci.