VIII. Platónske sympózium – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Název: VIII. Platónske sympózium – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2011, roč. 12, č. 2,
  • ISSN
    1212-9097
Type: Zpráva
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V dňoch 10. – 12. novembra minulého roku sa v pražskej vile Lanna konalo Ôsme medzinárodné platónske sympózium (http://www.platonskaspolecnost.cz/symposia/index) organizované Českou platónskou spoločnosťou, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Českou akadémiou vied. Jeho témou bol dialóg Politikos. Pozvaní naň boli svetoví odborníci, ktorí v posledných rokoch publikovali významné štúdie k zmienenému dialógu. Mojou snahou na nasledujúcich stránkach bude podať stručnú informáciu o jednotlivých vystúpeniach, a to v nádeji, že čitateľ so záujmom o podrobnosti neskôr siahne po zborníku, ktorého vydanie je (už tradične) v pláne vydavateľstva OIKOYMENH.