Definice lži

Název: Definice lži
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2012, roč. 13, č. 1, s. [29]-38
Rozsah
[29]-38
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto textu se pokouším předložit definici termínu "lež". Pro ten účel využívám čtyři definiční podmínky, formulované J. E. Mahonem, které považuji za nutné a dostatečné. S ohledem na Mahonem předložené námitky a protipříklady navrhuji definiční úpravy a dospívám k výsledné definici 7).
In this paper, I'm trying to present definition of the term "lie". For this purpose, I used four conditions, specified by J. E. Mahon, which I consider both necessary and sufficient. With regard to Mahon’s objections and counterexamples, I propose modifications of the definiton and come to the final definition 7).