Du Marsaisuv Filozof

Název: Du Marsaisuv Filozof
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2013, roč. 14, č. 1, s. [2]-6
Rozsah
[2]-6
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná studie je úvodem k textu Filozof, jehož autorem je francouzský gramatik a filozof César Chesneau Du Marsais (1676-1756). Po stručné charakteristice autora a jeho díla jsou představeny nejvýznamnější edice textu Filozof v 18. století: první vydání v roce 1743, anonymní verze v Encyklopedii a Voltairova edice z roku 1773.
The paper deals with the text Philosopher by French grammarian and philosopher César Chesneau Du Marsais (1676-1756). After an introduction to life and work of Du Marsais, there is a presentation of the most important editions of Philosopher in the 18th century: first publication in 1743, an anonymous version in the Encyclopédie and Voltaire's edition from 1773.