Příbramská tvrz — stavebně historický průzkum

Název: Příbramská tvrz — stavebně historický průzkum
Variantní název:
  • Die Feste in Příbram — eine bauhistorische Erkundung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 179-188
Rozsah
179-188
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] APA č. k. 372 – V archivu panství rožmitálského jsou uchovány spisy:

[2] a) Vidimovaný opis dopisu zemřelého arcibiskupa Matěje Ferdinanda Zoubka ze 24. 7. 1670 (1668 – 75) příbramskému magistrátu, jímž z rozhodnutí zeměpána císaře Leopolda I. (1657—1705) arcibiskupství dostalo rezidenci, které již užíval první pražský arcibiskup Arnošt.

[3] b) Vidimovaný opis druhého dopisu témuž arcibiskupovi od příbramského magistrátu z 10. 1. 1671.

[4] c) Vidimovaný opis výpisu ze zemských desk, trhové ceny vlastnictví z r. 1675.

[5] d) Nařízení vrchností z 20. 9. 1794 o vybudování několika cimbuří, originál. Prameny českých dějin I, Vita venerabilis Arnesti, 394-395.

[6] Prameny českých dějin I, Kronika Beneše z Weitmile, 530.

[7] Balbín, B., 1665: Diva Montis Sancti, Pragae, 75-76, 85.

[8] Bartoš, F. M., 1932: Do čtyř pražských artykulů, Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy. V/1932, 493.

[9] Friedrich, G., 1934: Rukověť křesťanské chronlogie, Praha, 237-238.

[10] Klíma, F., 1914: Příbramské panství do válek husitských, Příbram, 5-8, 16.

[11] Malý, L., 1935: Příbramský hrad, Věstník městského muzea v Příbrami, Příbram.

[12] Menclová, D., 1972: České hrady I, II, Praha, I 430-433, II 100-106, 186-188, 343.

[13] Muk, J., 1972a: Stavebně historický průzkum průčelí příbramského zámku, SÚRPMO Praha, rukopis.

[14] Muk, J., 1972b: Stavebně historický průzkum zámku ve Vinařících, SÚRPMO Praha, rukopis.

[15] Podlaha, A., 1901: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Příbramském, Praha, 134-135.

[16] Polák, St., 1967: 750 let Příbramě? Muzejní a vlastivědná práce V/(75), 84-87.

[17] Reichertová, K., 1959: Nálezová zpráva v AÚ ČSAV Praha č. j. 2877/59.

[18] Sedláček, A., 1889: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, Praha, 122-131.

[19] Slepička, K., 1953: Nálezová zpráva v AÚ ČSAV Praha č. j. 2198/53.

[20] Theurer, J., 1924: Památník vysoké školy báňské v Příbrami, Příbram, 241-244.

[21] Plány Příbramského zámku z Okresního archivu v Příbrami – Situační plány z r. 1849, 1893, 1899.

[22] Plány zámecké budovy z r. 1856, 1903. APA-H, č. k. 372, Plán situace zámku z r. 1849.