První nález vesnického obydlí na Chebsku

Název: První nález vesnického obydlí na Chebsku
Variantní název:
  • Der erste Fund einer dörflichen Wohngrube bei Cheb
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 173-176
Rozsah
173-176
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BZO – Výzkumy v Čechách, AÚ ČSAV Praha.

[2] Köhler, J., 1905: Eine Kunde des politischen und Schulbezirkes Eger, Cheb – Františkovy Lázně.

[3] Köhler, J., 1927: Verschwundene Dörfer im Egerlande, Unser Egerland 31, 155-160.

[4] Roubík, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha.

[5] Šimek, E., 1955: Chebsko – dnešní nejzápadnější slovanské území – v staré době, Brno.

[6] Turek, R., 1950: Slovanské osídlení Chebska, OP XIV, 401-440.