Archeologický výzkum na hradě Velešíně, v zátopové oblasti vodního díla Římov, okr. Č. Krumlov

Název: Archeologický výzkum na hradě Velešíně, v zátopové oblasti vodního díla Římov, okr. Č. Krumlov
Variantní název:
  • Die archäologische Forschung auf Burg Velešín, im Überschwemmungsgebiet des Wasserwerks Římov, Bez. Böhmisch Krumau
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 251-254
Rozsah
251-254
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Praha 1912–1962.

[2] Reg. – Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Praha 1854 až 1953.

[3] Kuthan, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Praha.

[4] Sedláček, A., 1884: Hrady, zámky a tvrze království Českého, III, 221.