Hejna, Antonín

Varianty jmen:

Hejna, Antonín (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Hejna, Antonín. Archeologický výzkum hradu Vizmburka. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 177–187.

Článek

Článek
Hejna, Antonín. Archeologický výzkum na hradě Velešíně, v zátopové oblasti vodního díla Římov, okr. Č. Krumlov. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 251–254.

Článek
Hejna, Antonín. Archeologický výzkum v areálu tvrze ve Volyni, okr. Strakonice. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 301–304.

Článek
Hejna, Antonín. Drobná opevněná sídla v Čechách a jejich místo v sídlištním vývoji 10.—13. století. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 75–82.

Článek
Hejna, Antonín. Ekonomické zázemí hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 255–260.

Článek
Hejna, Antonín. Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov. Předběžná informativní zpráva. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 491–502.

Článek
Hejna, Antonín. Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Výsledky archeologického výzkumu z období 1965-1975. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 69–79.

Článek
Hejna, Antonín. Výsledky archeologického výzkumu hradů pozdní doby přemyslovské v severovýchodních Čechách. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 19–32.

Článek
Hejna, Antonín. Vývoj osídlení v dolním Posázaví a na Benešovsku v době Přemyslovské. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 185–196.