Výzkum hradů vnitřního Chebska

Název: Výzkum hradů vnitřního Chebska
Variantní název:
  • Die Burgenforschung im inneren Egerland
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 79-88
Rozsah
79-88
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Alberti, K., 1935: Beiträge zur Geschichte der Stadt Asch und Ascher Bezirkes, Aš.

[2] Castelin, K., 1930: Numismatický časopis československý.

[3] Castelin, K., 1956: Numismatický sborník.

[4] Dietel, K., 1973: Mittelalterliche Topfdeckel vom Großen Waldstein. Archiv für geschichte von Oberfranken 53, 5-30.

[5] Dietel, K., 1974: Der Burgstall Rehau, Kr. Hof. Geschichte und Ausgrabungsergebnisse. In: Archiv für Geschichte von Oberfranken 54, 85-122.

[6] Hejna, A., 1967: Archeologický výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska, PA LVIII, 169-271.

[7] Hejna, A., 1971: Archeologický výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska II, PA LXII, 488-550.

[8] Líbal, D., 1975: Hrad Ostroh, okres Cheb – stavebně historický průzkum, rukopis SÚRPMO Praha.

[9] Menclová, D., 1972: České hrady.

[10] Singer, F., 1971: Die Wüstung "Forchheim" im Kohlwald bei Arzberg, Archiv für Geschichte von Oberfranken 53, 5-30.

[11] Šamánková, E., 1956: Románské stavby v okruhu Chebu a Nepomuku, Zprávy památkové péče XVI, 235-239.

[12] Tittmann, J., 1893: Heimatskunde des Ascher Bezirkes, Aš.