K interpretaci geneze trojdílného komorového domu ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě

Název: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě
Variantní název:
  • Zur Interpretation des dreiteiligen Speicherhauses
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 67-78
Rozsah
67-78
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.