Charakteristika vývoje osídlení severní Moravy v 8.—15. století

Název: Charakteristika vývoje osídlení severní Moravy v 8.—15. století
Variantní název:
  • Charakteristik der Besiedlungsentwicklung Nordmährens im 8.—15. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 157-162
Rozsah
157-162
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Donat, P., 1980: Haus, Hof und Dorf im Mitteleuropa vom 7.—12. Jhdts. Berlin.

[2] Goš, V., 1973: Slovanská osada v Mohelnici, AR XXV, 371—379.

[3] Goš, V., 1980: K problematice výroby loštické keramiky, Sborník ze semináře Zkoumání výrobních objektů a technologií arch. metodami konaném dne 12. 12. 1978, Technické muzeum, Brno.

[4] Goš, V., Novák, J., Karel, J., 1977: K počátkům lokace Rýmařova, Středověká archeologie a studium počátků měst, Archeologický ústav, Praha, 70—74.

[5] Šaurová, D., 1980: Výrobní zařízení na keramiku v Konůvkách, Sborník ze semináře..., 101—112.

[6] Vignatiová, J., 1980: Sborník referátů ze sympozia "Slované 6—10. stol.", Břeclav-Pohansko 1978, 289—297.