Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.—18. století

Název: Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.—18. století
Variantní název:
  • Dorfwüstungen des 13.—18. Jh. auf dem Gebiet von Uh. Hradiště und Uh. Brod
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 163-168
Rozsah
163-168
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Snášil, R., 1980: Sídlištní síť 10.—15. století na Uherskohradišťsku, Arch. H 5/60. Brno.

[2] Snášil, R., 1981: Opevněná sídliště 10.—16. století na Uherskohradišťsku, Arch. H 6/81. Brno.

[3] Snášil, R., 1982 v tisku: Změny sídlištní sítě a jejich příčiny v 10.—19. století, in: Vlastivěda moravská, Uherskohradišťsko. Brno.

[4] Verbík, A., 1981: Rozvoj města v době předhusitské, in: Uherské Hradiště, dějiny města. Brno.