Osídlení Kouřimska a jeho ekologické podmínky v raném středověku

Název: Osídlení Kouřimska a jeho ekologické podmínky v raném středověku
Variantní název:
  • Die Besiedlung der Gegend von Kouřim und ihre ökologischen Vorbedingungen im frühen Mittelalter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 197-202
Rozsah
197-202
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Havránek, B.—Danhelka, J., 1958: Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila, kap. 77, Praha.

[2] Dvořák, Fr., 1936: Pravěk Kolínska a Kouřimska, Kolín.

[3] Dvořák, Fr.—Filip, J., 1939—46: Slovanské nálezy na Kolínsku, PA XXXXII, 70—94.

[4] Justová, J., 1972: Pravěké a slovanské sídliště v poloze "Staré Badry" u Opolánek (okr. Nymburk), Polabí, 45—49.

[5] Kudrnáč, J., 1970: Klučov staroslovanské hradiště ve středních Čechách.

[6] Ludvíkovský, J., 1978: Legenda Christiani, Praha.

[7] Mencl, V., 1959: Architektura předrománských Čech, Umění VII, 331—353.

[8] Pleiner, R., 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích, Praha.

[9] Píč, J. L., 1909: Starožitnosti země České III, 1.

[10] Šolle, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách, Praha.

[11] Šolle, M., 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní, 1—124.

[12] Turek, R., 1971: Libické sídelní aglomerace 9—10. stol., ČNM CXL, 162—189