K lokalizaci zaniklých středověkých osad a jejich plužin v lesních a polních prostorách Drahanské vrchoviny

Název: K lokalizaci zaniklých středověkých osad a jejich plužin v lesních a polních prostorách Drahanské vrchoviny
Variantní název:
  • Zur Lokalisierung mittelalterlicher Dorfwüstungen und ihrer Fluren in Waldund Feldräumen der Höhe Drahanská vrchovina
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 253-263
Rozsah
253-263
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Černý, E., 1976: Typy zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu. Archaeologia historica 1, s. 99—107.

[2] Černý, E., 1973: Osudy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině. Historická georafie, 11, s. 195—208.

[3] Černý, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Studie ČSAV 1, s. 167.

[4] Lom, F., 1972: Přehled dějin zemědělské výroby v českých zemích. Praha, s. 221.