Románský kostel Petra a Pavla v Plané, okr. Tachov

Název: Románský kostel Petra a Pavla v Plané, okr. Tachov
Variantní název:
  • Romanische Peter-Paul Kirche in Planá
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 423-428
Rozsah
423-428
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Kudrnáč, J., 1951: Slované v západních Čechách, AR III, 1951, 190—194.

[2] Lerch, 1936: Unsere Heimat, Ein Heimatkunde, Gerichtsbezirks Komotau, 139—142.

[3] Mácha, O., 1978: Stavebně historický průzkum, SURPMO Praha, "Dějiny objektu".

[4] Merhautová, A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[5] SHP = Stavebně historický průzkum SURPMO Praha 1978.

[6] Turek, R., 1970: Stavební ráz středověkých hradů na Tachovsku, Sborník Okresního muzea v Tachově, č. 5.

[7] Turek, R., 1971: K problému slovanského Plzeňska, Minulostí západočeského kraje VIII, 1971, 149—170.