Komenda řádu německých rytířů v Praze

Název: Komenda řádu německých rytířů v Praze
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 433-436
Rozsah
433-436
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Joachimová, J., Fundace královny Konstancie a pražské statky německých rytířů, Umění 16, 1968, str. 495n.

[2] Millauer, M., Der deutsche Ritterorden in Böhmen, Praha 1832.

[3] Voigt, J., Geschichte der Ballei des deutschen Ordens in Böhmen, Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften, Bd 12, 1862, str. 87—146.

[4] Tumler, M., Der deutschen Orden, Vídeň 1955.

[5] Tomek, W. W., Základy starého místopisu pražského I, 1866, Staré Město.

[6] Čarek, J., Praha románská, Praha 1947.

[7] Choc, P., Boje o Prahu za feudalismu, Praha 1957.

[8] Wirth, Zd., Opevnění Prahy, Zmizelá Praha V, 1948.

[9] Merhautová, A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971.

[10] Pavlů, I., Pražská keramika 12.—13. století, Praha 1971.

[11] Hrdlička, L., Praha 1, Staré Město-Ungelt, Pražský sborník historický — Kronika, v tisku.

[12] Menclová, D., České hrady I, II, Praha 1972.

[13] Hejna, A., Výzkum tvrze ve Zvíroticích, nálezová správa AÚ ČSAV, čj. 5287/54.