Vyhnanství sázavského konventu v Uhrách a jeho odraz ve výstavbě bývalého kláštera na Sázavě ve druhé polovině 11. století

Název: Vyhnanství sázavského konventu v Uhrách a jeho odraz ve výstavbě bývalého kláštera na Sázavě ve druhé polovině 11. století
Variantní název:
  • Das Exil des Konvents von Sázava in Ungarn und sein Ausdruck im Bau des ehemaligen Klosters von Sázava während der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 437-442
Rozsah
437-442
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] První pokračovatelé Kosmovi, Praha 1950. Překlad K. Hrdiny str. 71.

[2] Kosmova kronika česká, Praha 1972, str. 210. Překlad K. Hrdiny a M. Bláhové.

[3] A. Merhautová-Livorová, K vývoji románských centrálních staveb v Čechách. Umění 3 1955, 128; zde je uvedena ostatní literatura.

[4] J. Macůrek, Dějiny Maďarů a uherského státu, 1934 Praha.

[5] R. Nový, Přemyslovský stát v 11. a 12. století 1972 Praha.

[6] E. Bláhová, A. I. Konzal, Staroslověnské legendy českého původu. Praha 1976, 11—15.

[7] W. Elfemann, Die karolingisch-ottonischen Bauten zu Werden, 1899.

[8] W. Guyan, Das Salvator-Kloster zu Schaffhausen. Zeitschrift f. schweizerische

[9] Kunsthistorie u. Kunstgeschichte 36/1979, 3, 151.

[10] R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture. (The Pelican History of Art, 2247). Harmondsworth: Penguin Books 1985.

[11] A. Kralovánszky, Az Ezeréves Székesfehérvár Korai Törtenete. Elet Es Tudomany 33 1972, 1556—1562.

[12] W. Braunfels, Abenländische Klosterbaukunst 1969, Köln.

[13] B. Brentjes, Arménie. Tři tisíce let dějin a kultury. 1976 Praha.

[14] T. Gersamia, Architektonické památky středověké Gruzie, Pam. péče 2 1975, 66.

[15] Evi Melas (Ed). Alte Kirchen und Klöster Griechenlands, 1972, Köln.

[16] K. Reichertová, Stavební počátky bývalého slovanského kláštera na Sázavě. Umění XXVI 1978 2, 134—151.