Rotunda sv. Petra na Budči podle nových objevů

Název: Rotunda sv. Petra na Budči podle nových objevů
Variantní název:
  • Rotunde des hl. Peter in Budeč im Lichte der neuen Untersuchungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 443-452
Rozsah
443-452
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Birnbaum, V., 1927: K otázce našich rotund, PA XXXV, 167—185.

[2] Borkovský, I., 1956: Přemyslovská hradiště jako pramen historického poznání, PA XLVII, 348—356.

[3] Cibulka, J., 1934: Václavova rotunda svatého Víta, Svatováclavský sborník I, 230—685.

[4] Davídek, V., 1971: Co bylo před Prahou, Praha.

[5] Guth, K., 1934: Praha, Budeč a Boleslav, Svatováclavský sborník I, 689—818.

[6] Herain, J., 1905: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, Budeč a okolí, Zákolany 1905.

[7] Lehner, F. J., 1903: Dějiny umění národa Českého, I. Architektura, Praha.

[8] Ludvíkovský, J., 1978: Legenda Christiani, Praha.

[9] Pekař, J., 1906: Die Wenzels und Ludmilalegenden und die Echthe it Christians, 1906, Praha.

[10] Pošmourný, J., 1971: Svatováclavská rotunda na Pražském hradě ve světle rotund velkomoravských, PA LXII, 457—487.

[11] Rogov, M. L.; Bláhová, E.; Konzal, V., 1976: Staroslověnské legendy českého původu, Praha.

[12] Poulík, J., 1963: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích, Praha.

[13] Poulík, J., 1975: Mikulčice, sídlo a pevnost knížat velkomoravských, Praha.

[14] Řezanina, D., 1968: Z dějin křesťanského oltáře, Kralupy n/Vlt.

[15] Smetánka, Zd.; Hrdlička, L.; Blajerová, M., 1974: Výzkum slovanského pohřebiště za jízdárnou Pražského hradu, AR XXVI, 386—405.

[16] Šolle, M., 1946: Budeč, kmenové hradisko Čechů, OP XIII, 9—12.

[17] Šolle, M., 1947: Nové poznatky o slovanské hradištní technice, ZPP VII, 6—13.

[18] Šolle, M., 1980: Objev mikulčicko-blatnického křížku na Budči a jeho význam, AR XXXII, 265—273, 358—359.

[19] Šolle, M., 1982: Budeč a pohřebiště v Zákolanech, PA LXXII.

[20] Vajs, J.; Serebrjanskij, N. J.; Vašica, J., 1929: Sborník staroslověnských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile.

[21] Váňa, Zd., 1978: Obnovený výzkum Budče v roce 1972, AR XXX, 373—385.