Výsledky výzkumu v Lošlicích-Zádlovicích, okr.Šumperk

Název: Výsledky výzkumu v Lošlicích-Zádlovicích, okr.Šumperk
Variantní název:
  • Zu den Forschungsergebnissen in Loštice-Zádlovice, Bez. Šumperk
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 101-110
Rozsah
101-110
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB – Codex diplomaticus et epistolatis regni Bohemiae I – cd. G. Friedrich, Praha 1904-1907.

[2] Bistřický, J., 1979: Datování Zdíkovy listiny. Mikulovská sympozia 78, 53-55.

[3] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici. AR XXVII, 338-541.

[4] Goš, V., 1978: Havelkovo muzeum v Lošticích. Katalog archeologické sbírky. ZČSSA při ČSAV, XX, seš. 5, 134-165.

[5] Goš, V., v tisku: K problematice zahloubených obytných staveb 13. stol. na severní Moravě (Objekt č. 16 z Loštic-náměstí). VVM.

[6] Goš, V. – Karel, J. – Novák. J., 1974: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově. ČSIM, série B, XXIII, 110-120.

[7] Hilczerówna, Z., 1956: Ostrogi polskie z X–XIII wieku. Poznań.

[8] Ruttkay, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II). SiA XX1V –2, 245-395.