Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě

Název: Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě
Variantní název:
  • Zur Problematik der Bauhütten des 13. Jahrhunderts in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 217-238
Rozsah
217-238
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.