Součásti uzdění koně ve velkomoravském období

Název: Součásti uzdění koně ve velkomoravském období
Variantní název:
  • Die Bestandteile der Raitpferdzäumung in der mittleren Burgwallzeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 263-292
Rozsah
263-292
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Aleksejev, L. V., 1966: Polockaja zemlja. Očerki po istorii severnoj Bělorusi v IX–XIII vv. Moskva.

[2] Arbman, H., 1940: Birka I. Die Gräber. Tafeln, 11. Uppsala.

[3] Arbman, H., 1943: Birka 1. Die Gräber. Text, 1. Uppsala.

[4] Arbman, H., 1969: Vikingové (překlad a doslov L. Košnar). Praha.

[5] Arne, T. J., 1914: La Suéde et l'Orient. Uppsala.

[6] Arne, T. J., 1932: Ein bemerkenswerter Fund in Östergötland. AA 33/2, str. 67-112.

[7] Arne, T. J., 1934: Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike (Uppland). Stockholm.

[8] Benda, K., 1963: Karolinská složka blatnického nálezu. SIA 11/1, str. 199-220.

[9] Benda, K., 1963a: Stříbrný terč se sokolníkem ze Starého Města u Uherského Hradiště. PA 54/1, str. 41-66.

[10] Benda, K., 1965: Umělecké řemeslo na Velké Moravě. Almanach Velká Morava, str. 80-90.

[11] Beranová, M., 1972: Slovanský hromadný nález ze Semic. AR 24, str. 629-643.

[12] Bereš, J. – Štukovská, D., 1980: Výskum slovanského hradiska v Spišských Tomášovciach. AVANS 1978, str. 42-46.

[13] Bialeková, D., 1963: Výskum slovanského hradiska v Pobedime v rokoch 1959-1962. AR 15, str. 349-372.

[14] Bialeková, D., 1965: Výskum slovanského hradiska v Pobedime r. 1964. AR 17, str. 530-536.

[15] Bialeková, D., 1972: Výskum slovanského hradiska v Pobedime. AR 24, str. 121-129.

[16] Bialeková, D., 1975: Slovanské pohrebisko v Závadě. AVANS 1974, 1, str. 26-27.

[17] Bialeková, D., 1981: Dávné slovanské kováčstvo. Dávnověké umenie Slovenska. Bratislava.

[18] Bialeková, D., 1982: Slovanské pohrebisko v Závadě. S1A 30/1, str. 123-164.

[19] Bláha, J., 1980: Otázka kontinuity slovanského osídlení olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů. VVM 32/3, str. 301-511.

[20] Braunfels, W., 1968: Die Welt der Karolinger und ihre Kunst. München.

[21] Brondstedt, J., 1936: Danish Inhumation Graves of the Viking Age. A. Survey. AA 7, str. 81-228 .

[22] Brondstedt, J., 1967: Vikingové, sága tří století. Praha.

[23] Budinský-Krička, V., 1959: Slovanské mohyly v Skalici. Bratislava.

[24] Cabalska, M., 1970: Wedzidla z pobocznicami z wielowarstowych stanowisk wezesnośredniowiecznych. WA 35, str. 14-20.

[25] Capelle, T., 1968: Karolingischer Schmuck in der Tschechoslowakei. S1A 16/1, str. 229-244.

[26] Červinka, I. L., 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská. Brno.

[27] Čilinská, Z., 1961: Nové nálezy falér 20 slovansko-avarských pohrebísk na Slovensku. SIA 9/1-2. str. 325-345.

[28] Dekan, J., 1968: Antropomorfné motivy na liatých bronzových kovaniach predveĺkomoravského typu. ŠZ 14, str. 61-94.

[29] Demmin, A., 1891: Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwicklungen von der ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Gera – Untermhaus (3. vydání).

[30] Dostál, B., 1957: Hmotná kultura moravských Slovanů střední doby hradištní. I–III, diplomová práce, katedra archeologie a muzeologie FF UJEP Brno.

[31] Dostál, B., 1969: Opevnění velmožského dvorce na Pohansku. SbPFFBU, E 14, str. 181-218.

[32] Dostál, B., 1970: Velkomoravské hradisko Břeclav-Pohansko, 10 let archeologických výzkumů 1959–1969. VVM 22/1, str. 1-29.

[33] Dostál, B., 1975: Břeclav–Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[34] Dostál, B., 1977-78: Zemnice s depotem pod valem hradiska Břeclavi–Pohanska. SbPFFBU, E 22-23, str. 103-134.

[35] Dostál, B., 1978: Dvacet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska, 1958-1978. VVM 30/2, str. 129-157.

[36] Ehrenberg, P., 1959: Betrachtungen über die Verwendung des Pferdes in der Frühzeit. EAF 6, str. 7-33.

[37] Eisner, J., 1933: Pamiatky z doby velkomoravskej na Slovensku. Nitra. Dějiny a umenie nitrianskeho zámku, Trnava, str. 45-57.

[38] Eisner, J., 1933a: Slovensko v pravěku. Bratislava.

[39] Eisner, J., 1939-46: Sídliště ze starší doby hradištní v slovenském Pomoraví. PA 42, str. 94-105.

[40] Eisner, J., 1941: Ein Hortfund der älteren Burgwallzeit aus der Slowakei. Altböhmen und Altmähren 1, str. 153-171.

[41] Eisner, J., 1947: Slovensko v dobe kultury hradištnej. Slovenské dějiny I, Bratislava, str. 120-158.

[42] Eisner, J., 1948: Základy kovářství v době hradištní v Československu. S1 Ant 1, str. 367-396.

[43] Eisner, J., 1949: Kultura normanská a naše země. Cestami umění (sborník k šedesátinám A. Matějčka), Praha, str. 36-44.

[44] Eisner, J., 1952: Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebiště. Bratislava.

[45] Eisner, J., 1955: Počátky českého šperku. PA 45, str. 215-225.

[46] Fedorov-Davydov, G. A., 1966: Kočevniki Vostočnoj Evropy pod vlastju zolotoordskich chanov. Moskva.

[47] Fettich, N., 1937: Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn. I, II, ArchHung 21.

[48] Gaerte, W., 1929: Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg.

[49] Hampel, J., 1905: Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. I—III. Braunschweig.

[50] Hančar, F., 1956: Das Pferd in prähistorischer und früher historischer Zeit. Wien-München.

[51] Hrubý, V., 1955: Staré Město, velkomoravské pohřebiště "Na valách". Praha.

[52] Choc, P., 1967: S mečem i štítem. České raně feudální vojenství. Praha.

[53] Christlein, R., 1978: Die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Volkes. Stuttgart.

[54] Chropovský, B., 1971: Vývoj a stav archeologického výskumu doby veĺkomoravskej na Slovensku. SIA 19/2, str. 586.

[55] Jankuhn, H., 1943: Die Ausgrabungen in Haithabu (1937-1939). Berlin-Dahlem.

[56] Jaźdźewski, K., 1951: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Luromiersku pod Lodzia w świetle badań w r. 1949. MW 1, 1949, str. 91-191.

[57] Jevtjuchova, L. A., 1957: O plemenach Centralnoj Mongolii v IX v. SA 2/1 - 2, str. 205-227.

[58] Jokl, Z., a kol., 1977: Jezdectví a dostihový sport. Praha.

[59] Kalousek, F., 1966: Bewaffnung und Heereswesen im grossmährischen Reich. Grossmähren und die christliche Mission bei den Slaven, Wien, str. 85-92.

[60] Kalousek, F. – Dostál, B. – Vignatiová, J. – Šik, A. 1977-78: Třetí pětiletí archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska (1969-1973). SbPFFBU, E 22-23, str. 155–175.

[61] Károly, G., 1890: a) A Tétényi leletböl helyreállítoit koesi. b) //A Sár - Szt. Miklósi leletböl helyreállítoit két koesi//. AE 10, str. 98-126.

[62] Kirpičnikov, A. N., 1973: Snarjaženije vsadnika i věrchovogo konja na Rusi IX-XIII w. Archeologija SSSR, E 1-36, Leningrad.

[63] Klanica, Z., 1964: Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung des slawischen Burgwalls in Mikulčice für das Jahr 1963. PV 1963, str. 44-51.

[64] Klanica, Z., 1965: Vorbericht über die Grabungskampnagne des altslawischen Burgwalls in Mikulčice für das Jahr 1964. PV 1964, str. 55-60.

[65] Klanica, Z., 1968: Die vorgrossmährische Siedlung in Mikulčice und ihre Beziehungen zum Karpatenbecken. SZ 16, str. 121-133.

[66] Klanica, Z., 1968a: Výsledky čtrnácté sezóny výzkumu v Mikulčicích (okr. Hodonín). PV 1967, str. 61-84.

[67] Klanica, Z., 1970. Die Ergebnisse der fünfzehnten Grabungskampnagne in Mikulčice. PV 1968, str. 43-52.

[68] Klanica. Z., 1971: Vorbericht über die Ergebnisse der sechzehnten Grabungskampagne in Mikulčice. PV 1969, str. 21-24.

[69] Klanica. Z., 1972: Velkomoravské řemeslo. Brno-Liberec.

[70] Knies, J., 1891: Předhistorické hradiště líšeňské. ČVSMO 8, str. 49-58.

[71] Kossinna, G., 1939: Germanische Kultur im 1. Jahrtausend. Leipzig.

[72] Kossinna, G., 1941: Die deutsche Vorgeschichte. Leipzig.

[73] Kostrzewski, J., 1949: Kultura prapolska. Poznań.

[74] Kulezycka, A., 1960: Wezesnośredniowieczne wedzidlo želazne z Pleszowa, pow. Kraków. MA 2, str. 291-295.

[75] László, G., 1943: Der Grabfund von Koroncó und der altungarische Sattel. ArchHung 27.

[76] Měchurová, Z., 1981: Podrobná terminologie koňského postroje a jeho částí ve středohradištním období. VVM 32/2, str. 187-193.

[77] Měchurová, Z., 1981: Kůň tažný a jezdecký v raném středověku. ČMM 66, str. 75-92.

[78] von zur Mühlen, ß., 1975: Die Kultur der Wikinger in Ostpreussen. Bonner Hefte zur Vorgeschichte 9, 1957, Bonn. str. 1-287.

[79] Nadolski. A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wicku. Lódź.

[80] Neústupný, J., a kol., 1960: Pravěk Československa. Praha.

[81] Niederle, L.. 1925: Život starých Slovanů. Slovanské starožitnosti - oddíl druhý (kulturní), díl III sv. 2, Praha.

[82] Niederle, L., 1953: Rukověť slovanských starožitností. Praha.

[83] Paulsen, P., 1967: Alamannische Adelsgräber von Niedersrotzingen (Kreis Heidenheim). Veröffentlichungen des staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A: Vor- und Frügeschichte, Heft 12/I, Stuttgart.

[84] Petersen, J., 1951: Vikingetidens redskaper. 4, Oslo.

[85] Pletnéva, S. A., 1958: Pečeněgi, torki i polovcy v južnorusskich stepjach. MIA 62, str. 149-226.

[86] Poulík, J., 1948-50: Jižní Morava – země dávných Slovanů. Brno.

[87] Poulík, J., 1949: Velkomoravské hradisko Staré Zámky u Brna. AR 1, str. 40, 45, 49-52.

[88] Poulík, J., 1962: Bericht über die Ergebnisse der archaeologischen Grabung auf dem Burgwalle Valy bei Mikulčice für das Jahr 1961: PV 1961, str. 81-84.

[89] Poulík, J., 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha.

[90] Reinecke, P., 1928: Die archäologische Hinterlassenschaft der Awaren. Germania 12, str. 87 až 98.

[91] Riegl, A., 1903: Pferdeschmuck aus Westungarn. Jahrbuch der k. k. Zentral-Komission, N. F. I, str. 274-287.

[92] Ruttkay, A., 1975: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. I, S1A 23/I , str. 119-215.

[93] Ruttkay, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. II, SIA 24/2, str. 245-395.

[94] Ruttkay, A., 1978: Umenie kované v zbraniach. Dávnověké umenie Slovenska. Bratislava.

[95] Ruttkay, A., 1982: The Organization of Troops, Warfare and Arms in the Period of the Great Moravian State. SIA 30/1, str. 165-198.

[96] Schránil, J., 1925: Několik příspěvků k poznání kulturních proudů v zemích českých v 10. a 11. věku. OP 4, str. 160-194.

[97] Schránil, J., 1932: Země české za doby knížecí. Praha.

[98] Skutil, J., 1937: Avarské nálezy na Moravě. Měst. muzeum v Litovli.

[99] Skutil, J., 1946: Moravské prehistorické výkopy a nálezy. ČMM 33/1, str. 45-134.

[100] Stein, F., 1967: Adelsgräber des achten Jahrhunderts in Deutschland. I, II, Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Serie A, Bd. 9, Berlin.

[101] Šmerková, A., 1976: Hradištní depoty železných předmětů v ČSSR. I, II, diplomová práce, katedra archeologie a muzeologie FF UJEP Brno

[102] Šolle, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha.

[103] Šolle, M., 1980: Objev mikulčicko-blatnického křížku na Budči a jeho význam. AR 32/3, str. 265-273.

[104] Tejral, J., 1965: Sklad železných předmětů na hradišti v Mikulčicích. Almanach Velká Morava, Moravské muzeum Brno, str. 136.

[105] Točík, A., 1963: Súčasný stav archeologického bádania najstaršich dejín slovenského národa. AR 15, str. 591-624.

[106] Točík, A., 1964: Záchranný výskum v Bajči–Vlkanove v r. 1959-1960. ŠZ 12, str. 5-152.

[107] Turek, R., 1958: Slovanský pravěk libereckého kraje. Sborník Severočeského muzea, Historia 1, str. 124-145.

[108] Undset, I., 1890: Egy turócmegyce leletröl. AE 10, str. 164-167.

[109] Vignatiová, J., 1980: Součástí jezdecké výstroje z nálezů na Pohansku u Břeclavi. SbPFFBU, E 25, str. 161-198.

[110] VSN, 1978: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Ed. B. Chropovský, Bratislava.

[111] Wegewitz, W,, 1968: Reihengräberfriedhöfe und Funde aus spätsächsischer Zeit im Kreis Harburg. Göttinger Schriften zur Vor und Frühgeschichte, Bd. 10.

[112] Zschille, R. – Forrer, R., 1893: Die Pferdetrense in ihrer Formenentwicklung. Berlin.