Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence

Název: Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence
Variantní název:
  • Die Burgen am Oslava-Fluß und die ökonomischen Bedingungen ihrer Entstehung und Existenz
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 261-271
Rozsah
261-271
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] J. Dřímal, 1965: Politika moravských královských měst za feudálních rozbrojů ve čtyřicátých letech 15. století. ČMaM LXXXIV, 132-156.

[2] T. Durdík, 1977: Zaniklý sídlištní komplex Řebřík. Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 231-235.

[3] S. Dušková, 1984: Listiny rudíkovské, ČMaM LXVIII, 244-282.

[4] F. Dvorský, 1907: O starožitném panském rodě Benešoviců I. Brno.

[5] F. Dvorský, 1908: Vlastivěda moravská. Náměšťský okres. Brno.

[6] F. Hoffman, v tisku: Bojové družiny před husitskou revolucí na západní Moravě.

[7] L. Hosák, 1938: Historický místopis země Moravskoslezské, Praha.

[8] L. Hosák, 1952: K středověké kolonizaci poříčí horní Svratky a Oslavy, ČSPS LX, 64-81.

[9] Z. Kudělka, 1982-1983: Tasov (okr. Třebíč), hrad (tzv. Hrádek), in Výzkum románské architektury na Moravě III, SPFFBU F 26-27, 79-87.

[10] D. Menclová, 1961: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu. Umění IX, 453-471.

[11] D. Menclová, 1972: České hrady II. Praha.

[12] Z. Měřínský, 1983: Poznámky k možnostem rekonstrukce území zaniklých středověkých vesnic na jižní a jihozápadní Moravě. Historická geografie 21, 177-199.

[13] Z. Měřínský, M. Plaček, v tisku: Povrchový průzkum hradu Lamberka a Sedleckého hradu, k. ú. Březník a Sedlec (okr. Třebíč). PV za rok 1982.

[14] V. Nekuda, J. Unger, 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[15] A. Neumann, 1930: Nové prameny k dějinám husitství na Moravě. Olomouc.

[16] B. Novotný, 1981: Archeologický výzkum hrad u "Rokyten" na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice. AH 6/81, 221-236.

[17] M. Plaček, 1984: K typologii hradů na moravsko-slovenském pomezí. Slovácko XXV/1983, 63-87.

[18] M. Plaček, R. Procházka, v tisku: Hrad Vildenberk. Sborník muzea ve Slavkově.

[19] A. Prokop, 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung III. Wien.

[20] A. Sedláček, 1925: Českomoravská heraldika II. Praha.

[21] J. Sedlák, 1937: Náměšť nad Oslavou. Praha.

[22] V. Voldán, 1971: Zamyšlení nad lokalizací Levnova - Ketkovického hradu. VVM XXIII, 12-25.