Nový památkový zákon České republiky — základní informace a rozbor archeologické části

Název: Nový památkový zákon České republiky — základní informace a rozbor archeologické části
Variantní název:
  • Das neue Denkmalschutzgesetz der Tschechischen Republik — Grundinformation und Analyse seines archäologischen Teiles
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 39-47
Rozsah
39-47
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Návrh zásad zákona České národní rady o památkové péči, Ministerstvo kultury ČR, říjen 1991.

[2] Zákon č. 20 1987 Sb. o státní památkové péči.