Několik poznámek k opevnění Pražského hradu na sklonku raného středověku a k současnému stavu jeho poznání

Název: Několik poznámek k opevnění Pražského hradu na sklonku raného středověku a k současnému stavu jeho poznání
Variantní název:
  • Einige Bemerkungen zur Befestigung der Prager Burg am Ende des Frühmittelalters. Der zeitgenössische Zustand der Erkenntnisse
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 9-18
Rozsah
9-18
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I., 1986: Praha — Hrad, Slévárna 1983. NZ čj. 4030/86 archív ARÚ AV ČR.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 1991: Praha — Hrad, Vikářská čp. 39—40, 1985. NZ č. j. 603/91 archív ARÚ AV ČR.

[3] BOHÁČOVÁ, I.—FROLÍK, J.—TOMKOVÁ, K.—ŽEGKLITZ, J., 1988: Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v l. 1980—1987 — Vorläufige Ergebnisse der Erforschung der Prager Burg in den Jahren 1980—1997, Archeologia Historica 13, 173—198.

[4] BOHÁČOVÁ, I.—FROLÍK, J.—ŽEGKLITZ, J., 1988: Záchranný výzkum v prostoru bývalé slévárny na Pražském hradě — Salvage excavations in the area of the on-time Foundry at the Prague Castle, Castrum Pragense I, 29—36.

[5] BORKOVSKÝ, I., 1962: Opyš Pražského hradu, Památky archeologické 381—454.

[6] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha.

[7] DRAGOUN, Zd. a kol., 1989: Archeologický výzkum v Praze v roce 1987, Pražský sborník historický XXII, 162—182.

[8] DRAGOUN, Zd. a kol., 1991: Archeologický výzkum v Praze v letech 1988—1989, Pražský sborník historický XXIV, 184—210.

[9] DRAGOUN Zd. a kol., v tisku: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990—1991, Pražský sborník historický XXVI.

[10] FRB — Fontes rerum bohemicarum — Prameny dějin českých. Praha 1873 sq.

[11] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.