[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1994
Ročník: 19
Číslo: [1]
Rok vydání
1994
Title Document
Čtvrt století konferenčních jednání | 5–6
Nekuda, Vladimír
PDF
A. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Title Document
Několik poznámek k opevnění Pražského hradu na sklonku raného středověku a k současnému stavu jeho poznání | 9–18
Boháčová, Ivana
PDF
Libušina lázeň na Vyšehradě | 19–25
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Výzkum opevnění hradiště ve Staré Boleslavi — předběžné sdělení | 27–35
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav
PDF
Povrchový průzkum hradu Choustníka | 37–49
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan
PDF
Stavební vývoj hradu Helfenburku | 51–64
Gabriel, František; Smetana, Jan
PDF
Středověké jádro zámku v Hranicích | 65–70
Muk, Jan
PDF
Městský hrad v Rokycanech | 71–77
Anderle, Jan; Karel, Tomáš; Švábek, Vladimír
PDF
K problematice sídel nižší šlechty na Táborsku v Mladovožickém regionu | 79–99
Huml, Václav
PDF
Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu | 101–119
Svoboda, Ladislav
PDF
Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsk u (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu) | 121–151
Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav
PDF
Geneze a vývoj hradní architektury jihovýchodní Moravy ve 12.—15. stol. : (In memoriam kolegovi I. Rakovskému) | 153–175
Kohoutek, Jiří
PDF
Dvě málo známé středověké fortifikace Moravského krasu | 177–190
Doležel, Jiří
PDF
Motte z počátku 15. stol. v zaniklé vsi Bořanovice u Přibic, okr. Břeclav | 191–197
Bálek, Miroslav; Unger, Josef
PDF
Zvířecí kosti z hradu Lelekovice (okr. Brno-venkov) | 199–205
Páral, Václav; Riedlová, Michaela; Unger, Josef
PDF
Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu : (Výsledky po druhej výskumnej sezóne) | 207–214
Hanuliak, Václav
PDF
Stavebno-historický prieskum hradu Hrušov a metodický prístup k jeho konzervácii v r. 1928—1930 | 215–227
Bóna, Martin
PDF
Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči-Veľkej Vsi | 229–241
Ruttkay, Matej; Cheben, Ivan; Ruttkayová, Jaroslava
PDF
Problémy ochrany našich opevněných sídel | 243–[251]
Kašička, František
PDF
Poznatky památkové inspekce MK ČR z kontroly úrovně ochrany a obnovy opevněných sídel | 253–258
Varhaník, Jiří
PDF
Tvrze v Kouskově Lhotce a Vrhavči (okres Klatovy) | 259–272
Anderle, Jan; Rykl, Michael; Úlovec, Jiří
PDF
Wyniki nowych badań nad konstrukcją i chronologią wałów obronnych na Wawelu | 273–281
Firlet, Janusz
PDF
Średniowieczne zamki ziemi krakowskiej na tle przemian gospodarczych i politycznych | 283–288
Kołodziejski, Stanisław
PDF
The fortress of Füzér | 289–303
Simon, Zoltán
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Rytiny v románské Malostranské mostecké věži v Praze a otázka jejich restaurování | 307–317
Dragoun, Zdeněk
PDF
Zaniklé městečko pod Házmburkem (K otázce tzv. latránů a opevněných podhradí) | 319–336
Rusó, Alexandra; Smetana, Jan
PDF
Die ethnischen Verhältnisse im mittelalterlichen Székesfehérvár bis zum Ende der Türkenherrschaft | 337–346
Siklósi, Gyula
PDF
C. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Title Document
Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě | 349–365
Nekuda, Rostislav
PDF
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Stavební vývoj kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve středověku | 369–377
Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr
PDF
Uplatnenie geoelektrických metód pri vyhľadávaní zaniknutých sakrálnych stavieb | 379–387
Tirpák, Ján
PDF
E. Duchovní kultura - Die geistige kultur
Title Document
Zvláštnosti v pohrebnom ríte ako súčasť duchovnej kultúry v 9.—10. storočí | 391–403
Hanuliak, Milan
PDF
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice | 407–413
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy | 415–429
Hazlbauer, Zdeněk; Vitanovský, Michal; Volf, Petr
PDF
Archeologické nálezy skla na moravských opevněných sídlech | 431–436
Himmelová, Zdenka
PDF
Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě | 437–461
Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
20. konference pracovní skupiny pro výzkum vývoje osídlení ve střední Evropě | 463
Nekuda, Vladimír
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Siedlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie. Band 10, 1992] | 465
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 476
PDF