Komunikace severočeských hradů

Název: Komunikace severočeských hradů
Variantní název:
  • Kommunikationen der nordböhmischen Burgen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 193-[201]
Rozsah
193-[201]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AH: Archaeologia historica.

[2] AR: Archeologické rozhledy.

[3] CB: Castellologica Bohemica.

[4] ČsČH: Československý časopis historický.

[5] DURDÍK, T., 1976: Současný stav, potřeby a výhledy výzkumu hradů v Čechách, AR 28, 172-180.

[6] DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů, Praha.

[7] DURDÍK, T.-ŠTAUBER, B., 1995: Hrad Pravda, Praha.

[8] GABRIEL, F., 1978: NZ hrad Kostomlaty v Archeologickém odboru M Teplice (strojopis), př. č. 106-171/ 76.

[9] GABRIEL, F., 1991: NZ hrad Frýdštejn v PÚ v Ústí n. L. (strojopis).

[10] GABRIEL, F., 1993: NZ hrad Helfenburk v PÚ v Ústí n. L. (strojopis).

[11] GABRIEL, F., 1996: K metodám a problémům stavební historie, Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 25-32.

[12] GABRIEL, F., 1997: Hrad Lipý, Praha.

[13] GABRIEL, F.-EBEL, M., 1993: Stavebně historický průzkum hradu Frýdštejna v PÚ Ústí n. L. (strojopis).

[14] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1985: Hrad na Konvalinkovém vršku, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1985, 30-35.

[15] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1986: Hrad u Velenic, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1987, 20-24.

[16] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1991: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství 1. část, CB 2, 23-51.

[17] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1993: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství 2. část, CB 3, 7-46.

[18] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku, AH 6, 33-62.

[19] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1994: Stavební vývoj hradu Helfenburku, AH 19, 51-64.

[20] HG: Historická geografie.

[21] JÍHLAVEC, J., 1979: Po stopách žitavské cesty, HG 18, 383-398.

[22] MENCLOVÁ, D., 1972a: České hrady, díl 1., Praha.

[23] MENCLOVÁ, D., 1972b: České hrady, díl 2., Praha.

[24] NZ: Nálezová zpráva.

[25] NEÚSTUPNÝ, E., 1986: Nástin archeologické metody, AR 38, 525-548.

[26] SMETANA, J., 1979: K topografii areálů severočeských měst ve 13. a 14. století, ČsČH 27, 573-599.

[27] SMETANA, J.-GABRIEL, F., 1982: K otázkám datování, typu a funkce hradu Kalicha u Litoměřic, Folia Historica Bohemica 4, 49-82.

[28] ŠTĚPÁNEK, M., 1968: Patrocinia a středověké cesty, ČsČH 16, 551-570.

[29] TOMAS, J., 1979: Města v severozápadních Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, 69-132.

[30] VÁVRA, I., 1979: Mostecká cesta, HG 18, 351-382.

[31] VÁVRA, I., 1982: Osecká stezka - hrobská cesta, HG 20, 187-201.