Gabriel, František

Varianty jmen:

Gabriel, František (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27.

Článek
Gabriel, František. Formy opevnění na hradech pískovcového podloží. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 51–59.

Článek
Gabriel, František; Smetana, Jan. K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 33–62.

Článek
Gabriel, František; Kracíková, Lucie. K funkci drobné keramické plastiky. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 225–232.

Článek
Gabriel, František; Knop, Karel. K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 261–274.

Článek
Gabriel, František; Kursová, Lucie. K nově zjištěným džbánovitým objektům na pískovci. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 203–211.

Článek
Gabriel, František; Smetana, Jan. K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 119–138.

Článek
Gabriel, František. Keramický soubor z hradu Frýdštejna. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 279–292.

Článek
Gabriel, František. Komunikace severočeských hradů. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 193–[201].

Článek
Gabriel, František; Kracíková, Lucie. Kostel Sv. Mikuláše v Drchlavě. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 397–401.

Článek
Gabriel, František. Model vývoje valečovské sídelní aglomerace. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 131–147.

Článek
Gabriel, František. Nedožité sedmdesátiny prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. (24. 1. 1951 – 20. 9. 2012). Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 301.

Článek
Gabriel, František. Počátky hrnčířství v České Lípě. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 257–265.

Článek
Gabriel, František; Smetana, Jan. Problém existence řemesel na vesnicích ve 13. století. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 509–516.

Článek
Gabriel, František; Peřina, Ivan. Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 71–83.

Článek
Gabriel, František; Smetana, Jan. Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 131–142.

Článek
Gabriel, František; Smetana, Jan. Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 143–152.

Článek
Gabriel, František; Smetana, Jan. Stavební vývoj hradu Helfenburku. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 51–64.

Článek
Gabriel, František; Macek, Petr. Stavební vývoj hradu Valdštejna. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 163–175.

Kapitola
Gabriel, František; Peřina, Ivan. Stopy dřevěné výztuhy v síle zdiva. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 68–74.

Článek
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Středověká a raně novověká sídla na pískovci. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 423–432.

Článek
Smetana, Jan; Gabriel, František. Středověké kachle z hradu Helfenburku. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 545–560.

Článek
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Středověký městský dům v České Lípě. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 455–469.

Článek
Gabriel, František. Tři artefakty úštěckého hradu a problémy jejich interpretace. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 329–345.

Článek
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Typové zařazení hradu Skála u Přeštic. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 547–557.

Článek
Podroužek, Kamil; Gabriel, František. Typy objektů valečovského "městečka". Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 211–224.