Relikty późnośredniowiecznej drogi we wsi Rusko k. Strzegomia na Śląsku

Název: Relikty późnośredniowiecznej drogi we wsi Rusko k. Strzegomia na Śląsku
Variantní název:
  • Pozůstatky pozdněstředověké cesty ve vesnici Rusko k. Strzegomia ve Slezsku
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 277-284
Rozsah
277-284
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BŁAŻEJEWSKI, A., 1997: Wyniki badań wykopaliskowych na średniowiecznych stanowiskach archeologicznych w Rusku, gm. Strzegom, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 39, 251-261.

[2] BORKOWSKI, T., BUŚKO, C., PIEKALSKI, J., 1993: Średniowieczna i nowożytna parcela mieszczańska przy ul. Więziennej 11 we Wrocławiu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 34, 287-317.

[3] BURDUKIEWICZ, J. M., DURBAJŁO, J., 1995: Studnia wczesnośredniowieczna z Ruska k. Strzegomia, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 36, 301-306.

[4] BURDUKIEWICZ, J. M., RZEŻNIK, P., TRZCIŃSKI, M., 1996: Badania wykopaliskowe na stanowiskach wielokulturowych w Rusku, gm. Strzegom, w 1994 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 37, 131-156.

[5] KAŻMIERCZYK, J., 1993: Ku początkom Wrocławia, Cz. II, Wrocław.

[6] KOZACZEWSKI, T., 1995: Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku, Wrocław.

[7] MALECZYŃSKI, K., 1951: Codex Diplomaticus Silesiae, Wrocław.

[8] MALECZYŃSKI, K., 1987: Historia Śląska, t.1, Wrocław.

[9] MODZELEWSKI, K., 1987: Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław.

[10] PATER, J., 1982: Katalog ruchomych zabytków sztuki sakralnej w Archidiecezji Wrocławskiej, t. 2, Wrocław.

[11] PILCH, J., 1978: Zabytki architektury Dolnego Śląska, Wrocław.

[12] RZEŻNIK, P., TRZCIŃSKI, M., 1996: Późnośredniowieczna ceramika ze wsi Rusko, gm. Strzegom, z badań w 1994 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 37, 301-314.

[13] RUTKOWSKA-PŁACHCIŃSKA, A., 1978: Gospodarka rolno-hodowlana, [in:] "Historia kultury materialnej Polski w zarysie", t. II, Wrocław, 39-57.

[14] WIŚNIEWSKI, Z., 1992: Przykłady form zagospodarowania posesji miasta lokacyjnego na Starym Mieście w Głogowie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", 33, 183-216.