Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu

Název: Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu
Variantní název:
  • Die Feste in Malá Dobrá (Bez. Kladno) vom Gesichtspunkt der Oberflächenforschung aus
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 409-413
Rozsah
409-413
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Kolektiv, 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. severní Čechy, Praha.

[2] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní vyznám a změny, díl I., Praha.

[3] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech, Praha.

[4] SEDLÁČEK, A., 1891: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl VIII., Praha.