Chotěbor, Petr

Varianty jmen:

Chotěbor, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Článek
Smetánka, Zdeněk; Chotěbor, Petr; Kostílkova, Marie. Archaeological excavations in the chapel of St. Ludmila (St. George's basilical church, Prague Castle) — a preliminary report. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 283–293.

Článek
Chotěbor, Petr. Architektonické články v lapidariu Pražského hradu. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 209–216.

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Chotěbor, Petr; Žegklitz, Jaromír. Bývalý biskupův dům na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 117–126.

Článek
Chotěbor, Petr. K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby středověkých staveb. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 321–329.

Článek
Chotěbor, Petr. K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 357–366.

Článek
Chotěbor, Petr. Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.). Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 257–270.

Článek
Chotěbor, Petr. Opracování kamene v různých stavebních hutích působících na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 347–357.

Článek
Chotěbor, Petr; Smetánka, Zdeněk. Panské dvory na české středověké vesnici. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 47–56.

Článek
Chotěbor, Petr. Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 307–314.

Článek
Chotěbor, Petr. Povrchový průzkum hradu Valečova. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 255–259.

Článek
Chotěbor, Petr. Povrchový průzkum skalních hradů v Českém ráji. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 71–78.

Článek
Chotěbor, Petr. Příspěvěk ke studiu stavební podoby tvrzí. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 513–520.

Článek
Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr. Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 225–237.

Článek
Chotěbor, Petr. Rekonstrukce obytné místnosti tvrze v Sudkově Dole. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 217–222.

Článek
Chotěbor, Petr. Soubor raně renesančních terakot z Pražského hradu. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 471–480.

Článek
Halzbauer, Zdeněk; Chotěbor, Petr. Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 361–383.

Článek
Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr. Stavební vývoj kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve středověku. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 369–377.

Článek
Chotěbor, Petr; Kroupa, Pavel; Rykl, Michael. Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 235–249.

Článek
Chotěbor, Petr. Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 409–413.

Článek
Chotěbor, Petr. Tvrze v ikonografických pramenech. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 177–187.

Článek
Chotěbor, Petr. Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 179–190.

Článek
Chotěbor, Petr. Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor). Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 229–233.