Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové

Název: Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové
Variantní název:
  • Die Änderungen in der städtischen Bebauungsstruktur auf dem Platz "Malé náměstí" (dt.: "Kleinplatz") in Hradec Králové
Autor: Sigl, Jiří
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 161-168
Rozsah
161-168
Type: Článek
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BĚLINA, P. 1983: Místopisný obraz Hradec Králové v době předhusitské, Historická geografie 21, 315-332. Praha.

[2] FROLÍK, J.-SIGL, J. 1985: K počátkům mčsta Chrudimi, Archaeologia historica 10, 175-180.

[3] FROLÍK, J.-SIGL, J. 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života. Okresní muzeum Chrudim.

[4] MIKULKA, J 1996: Dějiny Hradec Králové do roku 1850, I/1: Od nejstarších dob do roku 1526. Hradec Králové.

[5] RICHTER, M.-VOKOLEK, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové.

[6] SIGL, J. 1986: Excavations at the Mediaeval Settlement of Staré-Mýto in E Bohemia, Archaeology in Bohemia 1981-1985, 243-245. Praha.

[7] SIGL, J. 1997: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při výstavbě transformační stanice 5 (10)/0,4 kV na Malém náméstí v Hradci Králové (zpráva pro investora), čj. 353/97. Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

[8] SIGL, J.-VOKOLEK, V. 1992: Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové, Archaelogia historica 17, 83-90.