Najstaršie sgrafita v oblasti stredného Slovenska

Název: Najstaršie sgrafita v oblasti stredného Slovenska
Variantní název:
  • Die ältesten Sgraphiten im Bereich der mittleren Slowakei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 25-[32]
Rozsah
25-[32]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CHYTIL, K.: Mistři lugánští v Čechách v XVI. století, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1924, Praha 1925.

[2] I Monumenti d'arte e di storia della Svizzera, I Monumenti d'arte a di storia del Canton Ticino, II., Basel 1979.

[3] KRČÁLOVÁ, J.: Renesanční architektura v Čechách a na Moravě, In: Dějiny českého výtvarného umění, Od počátků renesance do závěru baroka, II/1, Praha 1989.

[4] KRESÁK, F.: Úvahy o renesancii na Slovensku, najmä o architektúre, ARS z umenia 15. a 16. storočia, Bratislava 1988, č. 1.

[5] KRIŽANOVÁ, E.: Komorský dvor v Banskej Štiavnici v 16. storočí, Pamiatky a priroda 1981, č. 2.

[6] KUBEC, F.: Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách, Praha 1996.

[7] MAGGIOROTTI, L. A.: L'Opera del genio italiano del'estero, Gli architetti militari, Roma 1935.

[8] MENCLOVÁ, D.: Hrad Zvolen, Bratislava 1954.

[9] MENCLOVÁ, D.: Umění od renesance do poloviny 19. století, In: Umění na Slovensku, Praha 1938.

[10] SMOLÁKOVÁ, M.: K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách, Archaeologia historica 1998, r. 23.

[11] SMOLÁKOVÁ, M.-LEIXNER, A.: Renesančné sgrafitové výzdoby, Umění a řemesla 1980, č. 3.

[12] SURA, M.: Banská Bystrica, Pamiatková rezervácia, Bratislava 1982.

[13] VAŇKOVÁ-FREJKOVÁ, O.: Zámek Nelahozeves, Praha 1944.

[14] VLK, M.: Zámek v Nelahozevsi, jeho historie a obnova, Praha 1984. Fotodokumentácia.