Zámek ve Vlašimi z pohledu nových nálezů při opravách

Název: Zámek ve Vlašimi z pohledu nových nálezů při opravách
Variantní název:
  • Das Schlol) in Vlašim vom Gesichtspunkt der neuen Funde
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 147-[158]
Rozsah
147-[158]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČÁREK, J., 1985: Městské znaky v českých zemích, Praha, 412.

[2] DURDÍK, T., 1988: Ke středověké stavební podobě hradu ve Vlašimi, SVPP 29, 95-110.

[3] DURDÍK, T., 1994: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Praha, 126-130.

[4] DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů, Praha, 313-314.

[5] DURDÍK, T., 1998: Hrady kastelového typu ve střední Evropě, Praha, 140-144.

[6] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha, 600-601.

[7] KAŠIČKA, F.-NOVOSADOVÁ, O., 1974: Zámek Vlašim, stavebně historický průzkum, Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů, rkp.

[8] KAŠIČKA, F.-NOVOSADOVÁ, O., 1980: Zámek ve Vlašimi a jeho stavebně historické proměny, Památky a příroda V., 129-140.

[9] PODLAHA, A., 1911: Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese Benešovském, Praha, 285-286.

[10] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický království českého, Praha, 965.

[11] SEDLÁČEK, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl XV., Praha, 181-189.

[12] SLAVÍK, FR. AUG., 1889: Dějiny města Vlašimě a jeho statku, Tábor.

[13] ŠIMEK, T., 1989: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - východní Čechy, díl VI., Praha, 531-533.

[14] ÚLOVEC, J., 1986: Příspěvek ke stavebním dějinám vlašimského hradu, Památky a příroda 11, 347-348.

[15] VÁŇOVÁ, L., 1979: Zpráva o nálezu architektonických článků v Benešové a ve Vlašimi, SVPP 20,285-289.