Metalografický rozbor mechanických hodin z 15. storočia z Banskej Bystrice

Název: Metalografický rozbor mechanických hodin z 15. storočia z Banskej Bystrice
Variantní název:
  • Die metallographische Analyse der mechanische Uhr aus dem 15. Jahrhundert aus Banská Bystrica
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 109-117
Rozsah
109-117
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BUREŠ, J., 1972: Hodinové stroje I. Bratislava.

[2] DURDÍK, T., 1991: Středověké mechanické hodiny. Archaeol. hist. 16, Brno, s. 345-355.

[3] GRAUS, I., 1999: Hodinová veža v Banskej Bystrici. In: Pamiatky a múzeá č. 1, s. 15-18.

[4] MÁCELOVÁ, M., 1997: Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici. Archaeol. hist. 22, Brno, s. 181-190.

[5] MÁCELOVÁ, M., 1998: Kachľová pec z 15. stor. z Banskej Bystrice. In: Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia I., Bratislava, s. 85-96.

[6] MATULAY, C., 1980: Mesto Banská Bystrica. Kalalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 1255-1536. Bratislava.

[7] MICHAL, S., 1980: Hodiny (od gnómonu k atomovým hodinám). Praha.

[8] POCHE, E.-UREŠOVÁ, L., 1987: Hodiny a hodinky ze zbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Praha.

[9] RAGAČ, R., 2000: Zvolenské mestské hodiny. In: Zborník FFUK v Bratislave. Historica, v tlači.

[10] RATKOŠ, P., 1964: K topografii Banskej Bystrice v čase baníckeho povstania (v rokoch 1525-1526). In: Historické štúdie IX, Bratislava, s. 103-119.

[11] ŠPIESZ, A., 1972: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava.

[12] UREŠOVÁ, L. a kol., 1999: Od Velké Moravy po dobu gotickou. Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v Českých zemích. Praha.