[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 2001
Ročník: 26
Číslo: [1]
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na 32. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na získávání a zpracování surovin, Čáslav 25.-28. září 2000
Rok vydání
2001
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-015-01
Title Document
K současným možnostem ochrany archeologických nálezů | 5–12
Varhaník, Jiří
PDF
A. Získávání a zpracování surovin – Gewinnung und Verarbeitung der Rohstoffe
Title Document
Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens | 15–25
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
Pícka Sebalda Matighofera : (pohled do dílny rožmberského přepalovače stříbra) | 27–42
Ernée, Michal
PDF
Prubířství a prubířská keramika | 43–53
Bartoš, Martin; Brzák, Přemysl; Ševců, Jaromír
PDF
Archeologické doklady zpracování kovů v Čáslavi 13. a 1. poloviny 14. století | 55–66
Frolík, Jan; Šrein, Vladimír; Tomášek, Martin
PDF
Ověření výpovědních možností strusek z Jihlavska a Havlíčkobrodska | 67–87
Malý, Karel; Rous, Pavel
PDF
Nálezy středověkých barviv v Brně | 89–94
Votinský, Jiří; Kováčik, Peter
PDF
Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku | 95–107
Labuda, Jozef
PDF
Metalografický rozbor mechanických hodin z 15. storočia z Banskej Bystrice | 109–117
Mácelová, Marta; Mihok, Ľubomír
PDF
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Title Document
Počátky slovanského hradiště v Chrudimi | 121–135
Frolík, Jan; Sigl, Jiří
PDF
Budování severního předpolí Pražského hradu v době rudolfínské | 137–146
Kašička, František
PDF
Hrádek u Podmok (Kozohlod) | 147–153
Durdík, Tomáš
PDF
Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově | 155–170
Kohoutek, Jiří
PDF
Výzkum hradu Nového Světlova | 171–184
Kohoutek, Jiří; Vrla, Radim
PDF
Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade | 185–191
Hanuliak, Václav
PDF
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb : příspěvek k diskusi o vztahu hradiště a města Čáslavi | 195–206
Razím, Vladislav
PDF
Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna | 207–219
Procházka, Rudolf
PDF
Středověká cihelna v Brně "Na leči" | 221–226
Merta, David; Merta, Jiří
PDF
K ikonografickej problematike nástěnných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici | 227–240
Smoláková, Mária
PDF
Archeologický výskum horizontu 12. až 13. storočia v historickom jadre Bratislavy : (príspevok k morfologickým a technologickým zmenám v keramike a k počiatkom mestotvorného procesu) | 241–256
Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav
PDF
D. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky | 259–278
Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav
PDF
Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktinského kláštora v Rimavských Janovciach | 279–298
Hrašková, Erika; Kűrthy, Luboš; Ragač, Radoslav; Šimkovic, Michal
PDF
Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku | 299–322
Slivka, Michal
PDF
E. Vývoj osídlení – Erforschung der Besiedlung
Title Document
Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom | 325–342
Hanuliak, Milan; Nešporová, Tamara
PDF
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu | 345–358
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě pražském | 359–364
Dragoun, Zdeněk
PDF
Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy : (pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů) | 365–385
Vlčková, Jitka
PDF
Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk | 387–402
Hazlbauer, Zdeněk; Heidenreich, Milan; Lamr, Josef
PDF
Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle | 403–409
Vitanovský, Michal
PDF
Gotické sklo na střední a severní Moravě v archeologických nálezech | 411–428
Sedláčková, Hedvika
PDF
Neskororománske kamenné krstiteľnice z oblasti Banskej Štiavnice : (k problematike činnosti banskoštiavnickej neskorománskej dielne) | 429–439
Oriško, Štefan
PDF
Heraldické motivy na kovovej miniatúre z lokality Zvolen-Pustý hrad | 441–445
Ragač, Radoslav
PDF
Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily | 447–486
Bravermanová, Milena
PDF
Kronika – Kronik
Title Document
Bratři Karel a Hermenegild Škorpilové a bulharská středověká archeologie | 487–499
Skružný, Ludvík
PDF
Za PhDr. Belom Pollom, DrSc. (12.4.1917-16.8.2000) | 500–501
Egyházy-Jurovská, Beata
PDF
PhDr. Alojz Habovštiak, DrSc. (*9.5.1932-†11.6.2000) | 502
Slivka, Michal
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Pocta Václavovi Menclovi: zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia] | 503
Štefanovičová, Tatiana
PDF
[Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Hrady českého Slezska] | 503–506
Nekuda, Vladimír
PDF
[Siedlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie. Band 17, 1999] | 506–507
Nekuda, Vladimír
PDF
[Šolle, Miloš. Po stopách přemyslovských Děpolticů: příspěvek ke genezi města Kouřimě] | 507–508
Princová-Justová, Jarmila; Nechvátal, Bořivoj
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 509
PDF