Predhabánská kachlová produkce z Dambořic (okr. Hodonín) : unikátní série renezančních komorových kachlů a sekundárního kadlubu

Název: Predhabánská kachlová produkce z Dambořic (okr. Hodonín) : unikátní série renezančních komorových kachlů a sekundárního kadlubu
Variantní název:
  • Kachelproduktion aus Dambořice (Bez. Hodonín) vor den Habanerfayencen : einzigartige Kollektion von Renaissancekammerkacheln und einer sekundären Form
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 561-574
Rozsah
561-574
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČÁREK, J., 1985: Městské znaky v Českých zemích. Praha.

[2] FLODR, F., 1994: Dambořice. Minulost a současnost ve světle kronik. Brno.

[3] HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů. AH 11, 489-504.

[4] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Praha.

[5] HURT, R. a kol., 1970: Kyjovsko. Brno.

[6] KROPÁČ, J., 1996: Habáni v Dambořicích. Malovaný kraj 32, 2, 16-17.

[7] KYBALOVÁ, L., 1996: Dějiny odívání. Renesance (15. a 16. století). Praha.

[8] LANDSFELD, H., 1950: Lidové hrnčířství a džbánkařství. Praha 1950.

[9] LANDSFELD, H., 1963: Předhabánská keramika v Dambořicích. Od Hradské cesty 1962-1963, 20-22.

[10] LANDSFELD, H., 1974: Keramická pec v Dambořicích z 15. století. Od Hradské cesty 1971-1972, 84-90.

[11] MENOUŠKOVÁ, D., 2003: Málo známá kolekce reliéfně zdobených pozdně středověkých kachlů z Dambořic. Slovácko 2002, 183-223.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1997: Ždánicko ve středověku. In: Stuchlík, S.-Klanica, Z.-Měřínský, Z.: Pravěk a středověk Ždánicka, 59-91. Brno.

[13] MIKŠÍK, M.-HANYKÝŘ, V.-HAZLBAUER, Z., 1986: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů. AH 11, 505-513.

[14] PILŇÁČEK, J., 1924: Staromoravští rodové. Kroměříž.

[15] POKLUDA, Z., 1994: Kunštátové. Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka XXX, č. 5, 5.

[16] VITANOVSKÝ, M., 2001: Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle. AH 26, 403-409.

[17] VRBAS, J., 1930: Ždánsko. Zeměpisný a dějepisný popis. Ždánice.

[18] VRBAS, J., 1936: Toufaři na Ždánsku a ždánská keramika.

[19] VRBAS, J., 1943: Zprávy české keramické společnosti, obr. 4.

[20] Kronika obce Dambořice, svazek III, 1960-63. Uloženo v Okresním archívu Hodonín.

[21] Kronika obce Dambořice, svazek IV, 1964-68. Uloženo v Okresním archívu Hodonín.