Hrady na hranici při pohledu z hranice

Název: Hrady na hranici při pohledu z hranice
Variantní název:
  • Die Burgen auf der Grenze bei der Ansicht von der Grenze
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 331-341
Rozsah
331-341
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] EISNER, 1947: Slovensko v dobe kultúry doby hradištnej. In: Slovenské dejiny I, Bratislava.

[2] FARKAŠ, Z., 2002: Archeologický výskum Starého zámku pri Pezinku. AVANS v roku 2001, s. 47-48. Nitra.

[3] FIALA, A.-PLACHÁ, V.-VALLAŠEK, A., 1967: Bratislavská Vodná veža. In: Bratislava 3, s. 41-58.

[4] FIALOVÁ, H.-FIALA, A., 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava.

[5] FÜGEDI, E., 1977: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Budapest.

[6] FÜGEDI, E., 1986: Castle and society in medieval Hungary (1000-1437). Budapest.

[7] HLAVICOVÁ, J.-KELLER, I.-PLACHÁ, V., 1987: Devín v 10.-13. storočí. In: Najstaršie dejiny Bratislavy, s. 147-155. Bratislava.

[8] HOLČÍK, Š., 1981: Hrad Červený Kameň NKP. Archaeologia historica 6, s. 429-432.

[9] CHALOUPECKÝ, V., 1937: Středověké listy ze Slovenska. Bratislava-Praha.

[10] JANŠÁK, Š., 1961: Česká cesta - najstarší spoj Slovenska s českými krajmi. Vlastivedný časopis 10, s. 83-87.

[11] JANŠÁK, Š., 1966: Brány do dávnoveku. Bratislava.

[12] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1963: Veľkomoravské hradisko v Jure pri Bratislave. Sborník Slovenského národného muzea, História 3, s. 67-102.

[13] KURINCOVÁ, E., 1984: Neznámy hrad v Karpatech. Krásy Slovenska 61, č. 8, s. 14-15.

[14] MARSINA, R., 1986: Na prahu vrcholného feudalizmu. In: Dejiny Slovenska I (do roku 1526), s. 223-304. Bratislava.

[15] MARKOV, J., 1969: Zlomky urbáře a účtů dobrovodského panství z XV. století. In: Studie o rukopisech, 69-79. Praha.

[16] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. In: Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, s. 399-446. Martin.

[17] MENCLOVÁ, D.-ŠTECH, V. V., 1954: Červený Kameň. Bratislava.

[18] NOVÁK, P., 1981: Výskum hradiště v Prašníku. AVANS v roku 1980, s. 198-200. Nitra.

[19] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny I/4. Praha.

[20] PISOŇ, Š., 1973: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin.

[21] PLAČEK, M., 1970: Středověká "Maginotova linie" v Malých Karpatech. Věda a život 15, s. 478-484.

[22] PLAČEK, M., 1984: K typologii hradů na moravsko-slovenském pomezí. In: Slovácko 25/1983, s. 63-89. Uh. Hradiště.

[23] PLAČEK, M., 1989: Strážce České cesty. Malovaný kraj 25, č. 1, s. 63-89.

[24] PLAČEK, M.-SLIVKA, M., 1986: K objevu neznámého hradu na Záhorí. Malovaný kraj 22, č. 4, s. 7.

[25] PULKAVA, 1987: Přibíka z Radenína, řečeného Pulkava kronika česká. In: Kroniky doby Karla IV, s. 272-438. Praha.

[26] ROHÁČ, J., 1988: Stredoveká Trnava. In: Dejiny Trnavy, 34-72. Bratislava.

[27] SEDLÁK, V., 1968: In: Monumentorum tutela 4, s. 445-454.

[28] SEDLÁK, V., 1987: Centrálne postavenie Bratislavského hradu do konca 13. storočia. In: Najstaršie dejiny Bratislavy, s. 157-167. Bratislava.

[29] SLIVKA, M., 1985: Hradisko nad Pernekom. Vlastivedný časopis 34.

[30] SLIVKA, M - PLAČEK, M., 1986: Dračí hrádok pri Borinke a jeho funkcia. Pamiatky Príroda 15, s. 94-99.

[31] Súpis 1967: Súpis pamiatok na Slovensku 1, A-J. Bratislava.

[32] ŠÁŠKY, L., 1977: Stavebný vývoj hradu v Pezinku. Vlastivedný časopis 26, s. 32-37.

[33] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1975: Bratislavský hrad v 9.-12. storočí. Bratislava.

[34] VÁLINÉ POGÁNY, J., 2000: Az örögség hagyomanyozása. Könyöki József müemlékfelmérései 1969-1890. Budapest.

[35] VARSIK, В., 1984: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava.

[36] WENZEL, G., 1874: Stibor vajda. Budapest.

[37] ŽUDEL, J., 1974: K otázke polohy, štruktúry a zániku stredovekého hradu Červený Kameň. Zborník Slovenského národného múzea 68, História 14, s. 195-201.