Načeradec - nové poznatky o středověké zvonici

Název: Načeradec - nové poznatky o středověké zvonici
Variantní název:
  • Načeradec - neue Erkenntnisse vom mittelalterlichen Glockenturm
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 107-120
Rozsah
107-120
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] KUČA, K., 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl - Praha.

[2] SEDLÁČEK, A., 1998: Místopisný slovník království českého, Argo (nové vydání dle původního z r.1908).

[3] ŠIMEK, T. a kol., 1989: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. - východní Čechy, Praha.

[4] AUGUSTIN, J., 2001: Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Arbor Sokolov.

[5] KOCOUREK, J., 2001: Střední Čechy, obrazový vlastivědný průvodce, Praha.

[6] PŘIBYL, A.-LIŠKA, K., 1975: Znaky a pečetě středočeských měst, Praha.

[7] SEDLÁČEK, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl XV., Praha.

[8] POCHE, E. a kol., 1978: Umělecké památky Čech, díl 2., Academia Praha.

[9] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Academia Praha.

[10] KUČA, K.: ZPP 2/1994, příloha: Zvonice českých venkovských kostelů.

[11] KYNCL, T., 24. 10. 2004: Výzkumná zpráva "Dendrochronologické datování konstrukce zvonice a krovu radnice v Načeradci (okr. Benešov)", Průhonice.