Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch

Název: Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch
Variantní název:
  • Die Bauplastik von der Ruine der mittelalterlichen Kirche in Piešťany
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 333-344
Rozsah
333-344
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BAČA, R.-KRUPA, V.-KLČO, M., 1993: Výskům stredovekej sakrálnej stavby v Piešťanoch. AVANS v roku 1992. Nitra, 19-20.

[2] CSEMEGI, J., 1955: A budavári fótemplom középkori épitéstörténete. Budapest.

[3] ČELKO, E., 1987: Torzo vzácnej architektury. Piešťany 23, č. 8, 14-15.

[4] ÉBER, L., 1909: Pöstyéni dombormü a Nemzeti Múzeumban. Archaeologiai Értesitö Ú. F., XXIX, 289-293.

[5] FOLLAJTÁR, J., 1905: Pöstyén egyházi emlékeiröl. Archaeologiai Értesitö Ú. F., XXV, 266-270.

[6] IPOLYI, A., 1863/1873: A középkori szobrászat Magyarországon. In: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 10, 1863. - Tu citované podľa vydania IPOLYI, A., 1873: Magyarország középkori szobrászata emlékei. In: IPOLYI Arnold kisebb munkái, I., Budapest, 118-121.

[7] J. K., 1956: Zrúcaniny starého kostola templárského kláštora v Piešťanoch. Pamiatky a múzeá 5, 46.

[8] KRUPA, V.-BAČA, R., 1993: Najstaršia murovaná stavba v Piešťanoch. In: Pescan/Piešťany 1113-1993. Piešťany, 4-19.

[9] KRUPA, V.-KLČO, M., 1995: Tretia etapa výskumu v Piešťanoch v polohe Starý kláštor. AVANS v roku 1993. Nitra, 83.

[10] KRUPA, V.-KLČO, M., 1996: Štvrtá etapa výskumu na lokalitě Starý kláštor v Piešťanoch. AVANS v roku 1994. Nitra, 110-111.

[11] KRUPA, V.-KLČO, M., 2004: Starý kláštor v Piešťanoch - archeologický výskům lokality v rokoch 1991 -1994. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 7. Zborník zo seminára konaného dňa 2.12.2003. Zost. Žuffová, J., Trnava, 47-53.

[12] KRUPA, V.-KLČO, M., 2005: Starý kláštor v Piešťanoch - archeologický výskům lokality v roku 2004. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Zborník zo seminára konaného dňa 7. 12. 2004. Zost. Žuffová, J., Trnava, 47-50.

[13] MAROSI, E., 1982: Épitészet. In: Müvészet I. Lajos korában 1342-1382. [Kat. výst.] Ed. Marosi, E., Tóth, M., Varga, L., Székesfehérvár, 243-256.

[14] MAROSI, E., 1987: A köfaragó müvészet stilustendenciái. In: Marosi, E. (ed.): Magyarországi müvészet 1300-1400 körül. 1-2. zv. Budapest, 452-458.

[15] MEDNYÁNSZKY, A., [Illust.mo Libero Barone a Mednianszky], 1818: Rudus Ecclesiae Templariorum in Pöstyén. Fundgruben des Orients 6, Wien, 493-496.

[16] MEDNYÁNSZKY, A., 1826/1962: Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungarn. Malebná cesta dolu Váhom. Slovenský překlad - Hornáková, V., Bratislava.

[17] MEDNYÁNSZKY, D., 1905: A pöstyéni egyházi emlékekröl. Archaeologiai Értesitö Ú. F., XXV, 416-418.

[18] MENCL, V., 1967: Šariš v dějinách gotickej architektúry. Vlastivědný časopis 16, č. 1, 7-22.

[19] ORIŠKO, Š., 2005: K problematike stavebnej plastiky středověkého kostola v Piešťanoch. Kameňosochárske fragmenty z piešťanského kostola v zahraničných zbierkach. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Zborník zo seminára konaného dňa 7. 12. 2004. Zost. Žuffová, J., Trnava, 39-46.

[20] RUTTKAY, A., 1988: Archeologický výskum a funkčná kategorizácia zaniknutej stredovekej stavby v Piešťanoch. (Príspevok k dějinám tzv. rytierskych a liečiteľských rádov na území Slovenska.) Balneologický spravodajca (Balneohistoria Slovaca) 26, 1987. Bratislava, 110-145.

[21] SÁNDORFI, N., 1884: Adalékok Pöstyén müemlékeihez. Egyházmüvészeti Lap 5, 243-245.

[22] SZENTESI, E., 2000: Rajzok báró Mednyánszky Alajos hagyatékából. In: Történelem-kép. Szemelvények múlt és müvészet kapcsolatából Magyarországon. [Kat. výst.] Ed. Mikó, A., Sinkó, K., Budapest, č. kat. VIII - 14, 500-504.

[23] ŠIMKO, Z., 1980: Analýza ruin kláštorného kostola v Piešťanoch. Vlastivědný a metodický spravodaj okresu Trnava 2. Trnava, 82-89.

[24] TAKÁCS, I., 2001: Garamszentbenedek temploma ésliturgikus felszerelése. In: Paradisum Plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Benedictine Monasteries in Medieval Hungary. [Kat. výst.] Ed. Takács, I., Pannonhalma, 159-186.

[25] ZYKAN, J., 1968: Zur Bauplastik von St. Stephan, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 22, 6-15.

[26] ŽUFFOVÁ, J., 2005: K novým poznatkom o počiatkoch a premenách kostola zo "Starého kláštora" v Piešťanoch. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Zborník zo seminára konaného dňa 7.12. 2004. Zost. Žuffová, J., Trnava, 27-28.