Bronzový křížek z Uherského Hradiště

Název: Bronzový křížek z Uherského Hradiště
Variantní název:
  • Das kleine Bronzekreuz aus Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch)
  • A bronze cross from Uherské Hradiště
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 563-574
Rozsah
563-574
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při výzkumu stavební parcely na ulicích Hradební a Františkánské v roce 1993 byly odkrývány situace od současnosti po založení města po obou stranách hradební zdi a také útržky vrstev a části objektů z období velkomoravského. Avšak bronzový křížek s reliéfem Krista na aversu a Panny Marie na reversu, nalezený v zánikovém horizontu stavby ze 14. století, nelze datovat přesněji než širokým intervalem mezi druhou polovinou 9. a první polovinou 11. století.
Excavations on a building site in Hradební and Františkánská streets in 1993 revealed archaeological evidence going back to the founding of the town, situated on both sides of the town wall, as well as parts of layers and buildings from the Greater Moravian period. A bronze cross with a relief of Christ on the front and the Virgin Mary on the reverse, found in a stratum from the 14th century, cannot be dated more exactly than to a broad span between the second half of the 9th century and the first half of the 11th century.
Reference
[1] ČECH, P., 2008: Frühmittelalterliche pyrotechnologische Produktionsanlagen im Suburbium der Agglomeration von Žatec (Saaz) und die Chronologie der jung-und spätburgwallzeitlichen Keramik. In: Burg – Vorburg – Suburbium. Internationale Tagungen in Mikulčice VII (Boháčová, I.–Poláček, L., Hg.), 91–101. Brno.

[2] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2003: Olověný křížek z Uherského Hradiště, Otakarovy ulice, AH 28, 553–560.

[3] GALUŠKA, L., 2000: Nejstarší dějiny Starého Města. In: Bezděčka, P.–Čoupek, J.–Galuška, L.–Pojsl, M.–Tarcalová, L., Staré Město v proměnách času, 30–116. Staré Město.

[4] GALUŠKA, L., 2007: Staré Město – Veligrad v období mezi zánikem Velké Moravy a založením Nového Velehradu – Uherského Hradiště. In: Východní Morava v 10.–14. století (Galuška, L.–Kouřil, P.–Mitáček, J., ed.), 95–116. Brno.

[5] GEISLER, M., 1994: Uherské Hradiště – hotel Inpost 1993, NZ ulož. ÚAPP Brno, č. j. 71/94.

[6] GEISLER, M., 2000: Uherské Hradiště, PV 1993–1998, 250. Brno.

[7] HORNÍČKOVÁ, K., 1999: The Byzantine Reliquary Pectoral Crosses in Central Europe, Byzantinoslavica 60, 213–250.

[8] HORNÍČKOVÁ, K., 2001: Pektorál z Velké Mače – jeho původ, ikonografie a zařazení do kontextu pektorálních křížků, SASM III–IV, 187–201.

[9] KLANICA, Z., 1993: Křížky z 8.–9. století v Mikulčicích, Pravěk NŘ 3, 211–225.

[10] KOLNÍK, T., 1994: Ikonografia, datovanie a kultúrno-historický význam enkolpiónu z Veľkej Mače, SlArch XLII, 125–153.

[11] KUBKOVÁ, J., 1997: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. In: Život v archeologii středověku (Kupková, J.–Klápště, J.–Ježek, M.–Meduna, P., edd.), 402–407. Praha.

[12] MILITKÝ, J., 2007: Kollier. Brustkreuz. In: Europas Mitte um 1000 – Katalog (WIieczorek, A.–Hinz, H. M., Hg.), 296. Stuttgart.

[13] NECHVÁTAL, B., 1979: Frühmittelalterliche Reliquienkreuze aus Böhmen, PA LXX, 213–250.

[14] POULÍK, J., 1948: Výsledky výzkumu na velkomoravském hradišti "Valy" u Mikulčic, PA XLVIII, 241–388.

[15] PROFANTOVÁ, N.–STOLZ, D., 2007: Nový nález relikviářového křížku z Kouřimi. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky (Doleželová, E.–Šimůnek, R., edd.), 125–130. Praha.

[16] PROFANTOVÁ, N.–STOLZ, D., v tisku: Nový relikviářový křížek z hradiště Dřevíč (obec Kozojedy). In: My Things changed Things (Maříková, P. a kol., edd.).

[17] SEPIÈRE, M.-Ch., 1994: L'image d'un Dieu souffrant. Paris.

[18] STEHLÍKOVÁ, D., 2000: Fragment eines Pektoralkreuz, Pektoralkrez(Enkolpion). In: Europas Mitte um 1000 – Katalog (Wieczorek A.–Hinz H. M., Hg.), 530. Stuttgart.

[19] WIECZOREK, A.–HINZ, H. M., 2000 Kruzifixhänger (Kopie). In: Europas Mitte um 1000 – Katalog (Wieczo rek A.–Hinz H. M., Hg.), 186. Stuttgart.