Frolíková, Drahomíra

Varianty jmen:

Frolíková, Drahomíra (preferováno)
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Frolíková, Drahomíra. Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 785–807.

Článek
Frolíková, Drahomíra; Matiášek, Josef. Archeologie v budově kaple sv. Kříže na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 513–527.

Článek
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra. Bronzový křížek z Uherského Hradiště. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 563–574.

Kapitola
Frolíková, Drahomíra. Hrnce, hrnky, hrnečky. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, s. 94–98.

Kapitola
Frolíková, Drahomíra. Keramika z Uherského Hradiště - technologický vývoj v 9. století. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, s. 207–216.

Článek

Článek
Frolíková, Drahomíra. Nový příspěvek ke šperkařské produkci pražské dílny. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 45–65.

Článek
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra. Odraz procesu christianizace na vybraných pohřebištích přemyslovské domény. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 2, s. 327–349.

Článek
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra. Olověný křížek z Uherského Hradiště, Otakarovy ulice. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 553–560.

Článek
Frolíková, Drahomíra. O raně středověké keramice z Pražského hradu trochu jinak. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 107–128.

Článek
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra. Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 315–329.

Článek
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra; Kaupová, Sylva. Populace pohřbená na pohřebišti Triangl v Praze-Střešovicích z hlediska rekonstrukce stravy. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 7–19.

Článek
Frolíková, Drahomíra; Veselý, Jan. Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu v Praze 1 – Na Kampě 8/515. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 159–177.