Príspevok k analýze spirituálnej poézie

Název: Príspevok k analýze spirituálnej poézie
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 1, s. 57-59
Rozsah
57-59
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Juhásová, Jana. Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok : Verbum, 2016. 152 s. ISBN 978-80-561-0364-7.
Reference
[1] JUHÁSOVÁ, J.: Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum, 2016.

[2] KISS SZEMÁN, R.: "S oporou i bez opory…" Středoevropské tváře katolické literatury. Praha: Akropolis, 2017.