"Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje" : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959)

Název: "Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje" : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959)
Variantní název:
  • "The artist must never lose courage, whatever is happening" : Jan Novák and Bohuslav Martinů in the light of mutual correspondence (1947–1959)
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 79-86
Rozsah
79-86
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of the paper is to inform the professional public about the project of processing mutual correspondence of Jan Novák and his teacher Bohuslav Martinů in the years 1947–1959. Sources for this work are part of the unprocessed estate of Jan Novák relatively recently deposited in the Czech Museum of Music in Prague. The primary research on the subject of the project will be realized by the joint musicological team for the first time. The key motivating factor of this project is the centenary of the birth of composer Jan Novák in 2021, to which the joint research team of the Institute of Musicology of the Faculty of Arts of Masaryk University and the Bohuslav Martinů Department will direct the publication of a book publication. Since the personality of Jan Novák has so far lacked his own book monograph on life and work, as well as a catalogue of works, this publication should serve as the first representative professional entry into the issues of his musical thinking and complicated life path. At the same time, it should become a starting point for further biographical research, as Jan Novák's relationship with Bohuslav Martinů was crucial for his lifelong artistic orientation.
Note
Tato studie vznikla v rámci grantového projektu GA ČR 19-06958S "Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959). Zpracování a vydání knižní monografie".
Reference
[1] BLATNÝ, Pavel. Tři zastavení s Janem Novákem. Hudební rozhledy, 1990, roč. 18, s. 277.

[2] FLAŠAR, Martin. Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda, 2006, roč. 43, č. 1, s. 59–74.

[3] MARTINŮ, Charlotta. Můj život s Bohuslavem Martinů. Praha: Supraphon, 1971.

[4] MIHULE, Jaroslav. Martinů: osud skladatele. Praha: Karolinum, 2002.

[5] NOVÁK, Jan. Deníkové zápisky. Pozůstalost Jana Nováka. NM ČMH, Praha.

[6] NOVÁK, Jan. Dopis Evženu Zámečníkovi, 17. 11. 1982. Tiskem in HRABAL, František. V kontextu tvorby. Praha: Arbor Vitae, 2006, s. 294.

[7] NOVÁK, Jan. Poslední dopis Bohuslavu Martinů. Host do domu, VI, 1959, s. 462.

[8] ZÁMEČNÍK, Evžen. Osobní deníkový zápis ze setkání s Janem Novákem, Singen, 1982. Soukromý archiv E. Zámečníka.

[9] ZOUHAR, Zdeněk (ed.). Bohuslav Martinů: Sborník vzpomínek a studií. Krajské nakladatelství v Brně, 1957.