2

Title: ProInflow
Rok: 2019
Ročník: 11
Číslo: 2
Rok vydání
2019
ISSN
1804-2406 (online)
Editorial
Title Document
Digitalizace jako faktor v konvergenci paměťových institucí | [1]–2
Lorenz, Michal
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Témata pro vzdělávací lekce seniorů v knihovnách : výsledky kvantitativního šetření | [3]–29
Zadražilová, Iva
PDF
Obraz, informace, entropie | [30]–39
Malečková, Dita; Štysová Rychtáriková, Renata; Urban, Jan
PDF
Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci : výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby | [40]–60
Gössel, Gabriel; Mejzr, Martin; Studničný, Michal; Šír, Filip
PDF
Optické datové disky ve fondu dvou největších českých knihoven : historický přehled a možnosti jejich ochrany | [61]–71
Hruška, Zdeněk
PDF
Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK | [72]–85
Ostráková, Natalie; Kočišová, Pavlína; Beňačková, Miroslava
PDF